Terminarz poszczególnych etapów olimpiad

Opiekunowie olimpiad w roku szkolnym 2019/2020

Olimpiada Opiekun
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego I. Okoń
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej I. Okoń
Olimpiada Języka Angielskiego M. Chabierska
Olimpiada Języka Niemieckiego K. Zawodni-Żychlińska
Olimpiada Języka Francuskiego J. Kiszka
Olimpiada Języka Rosyjskiego P. Kurczewski
Olimpiada Biologiczna H. Skrzypczak
Olimpiada Ekologiczna P. Mazurkiewicz
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu M. Jankowska
Olimpiada Geograficzna A. Mrula
Olimpiada Matematyczna Ł. Raczkowski
Olimpiada Fizyczna F. Reinholz
Olimpiada Astronomiczna F. Reinholz
Olimpiada Chemiczna K. Mischke
Olimpiada Historyczna E. Dybowska
Olimpiada WOS P. Bandel
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej A. Mrula
Olimpiada Informatyczna B. Wieczerzycka
Olimpiada Ekonomiczna A. Mrula
Olimpiada Artystyczna E. Wąsik
Olimpiada Wiedzy Religijnej o. Leonard
Olimpiada Przedsiębiorczości A. Mrula
Olimpiada Wiedzy o Bankach A. Mrula
Olimpiada Filozoficzna D. Pawłowski