Olimpiada Opiekun
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

T. Kowalski

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej I. Okoń
Olimpiada Języka Angielskiego

A. Skibska

Olimpiada Języka Niemieckiego K. Zawodni-Żychlińska
Olimpiada Języka Francuskiego J. Kiszka
Olimpiada Języka Hiszpańskiego A. Bilicka - Jaranowskai
Olimpiada Biologiczna M. Jankowska
Olimpiada Ekologiczna M. Jankowska
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu K. Kosiba
Olimpiada Geograficzna A. Mrula
Olimpiada Matematyczna M. Kulas
Olimpiada Fizyczna F. Reinholz
Olimpiada Chemiczna K. Mischke
Olimpiada Historyczna B. Hofa
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym P. Bandel
Olimpiada Informatyczna B. Wieczerzycka
Olimpiada Ekonomiczna J. Kiszka
Olimpiada Przedsiębiorczości J. Kiszka
Olimpiada Artystyczna E. Wąsik
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej K. Moskiewicz
Olimpiada Filozoficzna D. Pawłowski
Olimpiada Wiedzy Religijnej

ks. J. Okroy