Zapytanie ofertowe
Strona tytułowa projektu boiska
Opis projektu boiska Marii Magdaleny
Karta załączniki
ZAŁĄCZNIK 1 mapa
ZAŁĄCZNIK 2 przykładowa karta techniczna
ZAŁĄCZNIK 3 zdjęcia
Kosztorys przedmiar
Karta część rysunkowa
Załącznik nr 2 wzór umowy
Załącznik nr 3 formularz ofertowy
Załącznik nr 4 wykaz robot