1A i 1B - Klasy  humanistyczne

 

Przedmiotem badań nauk humanistycznych jest człowiek i jego twórczość. Kształt otaczającego nas świata zależy od aktywnego udziału w nim wykształconych ludzi, którzy potrafią samodzielnie interpretować rzeczywistość. Profil humanistyczny sprzyja takim postawom – uczy krytycznego myślenia oraz umożliwia wszechstronny rozwój osobowości poprzez lektury, rozmowy, peregrynacje teatralne, wyjścia do kina, aktywność artystyczną, koła zainteresowań i wiele innych.

Od kilkunastu lat najbardziej rozpoznawalna aktywność humanistyczna to peregrynacje teatralno-muzealne do Warszawy, Krakowa, Gdańska, Szczecina i innych polskich miast, w których powstają znaczące dla kultury spektakle. Usatysfakcjonujemy najbardziej wybrednych miłośników teatru, gwarantując stały kontakt ze scenami teatralnymi i kompetentną opiekę merytoryczną. Zainteresowani uczniowie chodzą także na premiery w poznańskich teatrach: Nowym, Polskim, Muzycznym, Wielkim i Animacji.

Równolegle realizujemy inny projekt - pod nazwą „Poniedziałki z Muzą” - regularnie odwiedzając zaprzyjaźnione Kino Muza i starając się na bieżąco śledzić dzieła współczesnej kinematografii. Klasy humanistyczne biorą też udział w zajęciach organizowanych w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Wiemy, że prawdziwy humanizm rodzi się z kontaktu z drugim człowiekiem, stąd  organizujemy spotkania z błyskotliwymi pisarzami i aktorami – ostatnio gościliśmy m. in. Jacka Dehnela, Michała Rusinka, Elżbietę Cherezińską, Michała Grudzińskiego i Andrzeja Seweryna.

Absolwenci klas humanistycznych mogą wybierać rozmaite prestiżowe kierunki na wyższych uczelniach. Preferencje naszych abiturientów to prawo, filologie obce, psychologia, filmoznawstwo, teatrologia, historia, dziennikarstwo, medioznawstwo czy muzykologia.

Klasy humanistyczne to także przestrzeń wymiany myśli i poglądów, miejsce dyskusji o kulturze i świecie współczesnym, silna inspiracja do rozwoju wewnętrznego i kształtowania charakteru. Od kilku lat klasy humanistyczne w „Marynce” objęte są patronatem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Regularnie gościmy w związku z tym wybitnych literaturoznawców (zajęcia dla naszych uczniów prowadzili m. in. prof. Przemysław Czapliński, prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany i prof. Piotr Śliwiński.

Dodatkowym atutem i wyjątkiem klasy humanistycznej 1A jest poszerzone nauczanie języka angielskiego, a klasy 1B przedmiot uzupełniający Architektura i sztuka.

 

1C - Klasa  matematyczno-biologiczno-chemiczna

To od dwóch lat nowość w „Marynce”. Proponujemy Wam klasę, o którą bardzo często pytali kandydaci do naszej szkoły – profil biologiczno-chemiczny z dodatkowym rozszerzeniem o „królową nauk” czyli matematykę. W klasie biologiczno-chemiczno-matematycznej dołączysz do pasjonatów poznawania tajemnic świata materialnego i niematerialnego, do miłośników nauki, doświadczeń i eksperymentów, połączenia wiedzy ścisłej i przyrodniczej, obrońców flory i fauny, przyszłych pracowników naukowych, analityków danych, biotechnologów, lekarzy, weterynarzy…

Wybierając ten profil, będziesz miała/miał okazję do poznawania piękna organizmów żywych, doskonałych rozwiązań natury i wspaniałości logiki matematycznej. Rozwiniesz swoje zainteresowania na ciekawych lekcjach, praktycznych warsztatach, zajęciach laboratoryjnych i takich, które odbywają się w terenie.

Od wielu lat klasy biologiczno-chemiczne współpracują z Uniwersytetem Medycznym i Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uczniowie tych klas  uczestniczą w organizowanych wykładach, zajęciach klinicznych, seminaryjnych i laboratoryjnych Uniwersytetu Medycznego oraz wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych prowadzonych zarówno przez pracowników Wydziału Biologii, jak i Uniwersytetu Przyrodniczego, ale także… Ogrodu Zoologicznego czy Palmiarni.

Klasa o tym kierunku kształcenia stworzy Ci możliwość pogłębiania i rozszerzenia wiedzy z zakresu biologii, chemii i matematyki, a zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie studiów na tak przyszłościowych i atrakcyjnych kierunkach, jak medycyna, bioinformatyka, biotechnologia, sektor analizy danych, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, ale także kryminalistyka czy oceanografia…

Niech Twoim Mistrzem zostanie prof. Wacław Sierpiński albo prof. Jerzy Vetulani, albo prof. Zbigniew Religa, albo sir David Attenborough, albo Adam Wajrak, albo…

Przed Tobą staną otworem drzwi nie tylko Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego czy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ale również Politechniki Poznańskiej czy innych uczelni krajowych.

 

1D - Klasa  biologiczno-chemiczna

W odróżnieniu od klasy 1C, klasa 1D to „czysty” biol-chem. z 16 godzinami biologii i 14 godzinami chemii w ciągu 4 lat. W tej klasie również dołączysz do pasjonatów rozpoznawania tajemnic świata materialnego i niematerialnego, do miłośników nauki, doświadczeń i eksperymentów, obrońców flory i fauny, przyszłych pracowników naukowych, biotechnologów, weterynarzy, lekarzy…

Wybierając ten profil, będziesz miała/miał okazję do poznawania piękna organizmów żywych, doskonałych rozwiązań natury. Rozwiniesz swoje zainteresowania na ciekawych lekcjach, praktycznych warsztatach, zajęciach laboratoryjnych i takich, które odbywają się w  terenie.

Od wielu lat klasy biologiczno-chemiczne współpracują z Uniwersytetem Medycznym i Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uczniowie tych klas uczestniczą w organizowanych wykładach, zajęciach klinicznych, seminaryjnych i laboratoryjnych Uniwersytetu Medycznego oraz wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych prowadzonych zarówno przez pracowników Wydziału Biologii, jak i Uniwersytetu Przyrodniczego, ale także… Ogrodu Zoologicznego czy Palmiarni.

Klasa o tym kierunku kształcenia stworzy Ci możliwość pogłębiania i rozszerzenia wiedzy z zakresu biologii i chemii, a zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie studiów na tak przyszłościowych i atrakcyjnych kierunkach, jak medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, bioinformatyka, chemia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu ale także kryminalistyka czy oceanografia…

Przed Tobą staną otworem drzwi nie tylko Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego czy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ale również Politechniki Poznańskiej czy innych uczelni krajowych.

P.S.

W obu klasach, czyli w 1C i 1D, będą Ci potrzebne: fartuch, rękawiczki, skalpel, kalkulator, lupa…, ale jeszcze bardziej - bystre oko i sprawne dłonie…, a już na pewno otwarty umysł.

 

1F - Klasa matematyczno-fizyczna

 

Gdyby dziś Albert Einstein powtórzył swą myśl – „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”, skierowałby ją najpewniej do uczniów klas matematyczno-fizycznych. Proponujemy Wam taki właśnie profil. 

Bez wątpienia poznacie na lekcjach funkcje liniowe, kwadratowe, wielomiany i ciągi, funkcje wykładnicze i logarytmiczne oraz funkcje trygonometryczne… Poznacie możliwości kalkulatora naukowego, graficznego i programu Microsoft Mathematics… Zapoznacie się z programami Geogebra i Geonext… Odkryjecie tajniki geometrii euklidesowej i nieeuklidesowej. W efekcie wystartujecie z powodzeniem w międzynarodowym konkursie Kangur czy Lwiątko. Spróbujecie swoich sił w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie Matematycznej lub Olimpiadzie Fizycznej. Ale będziecie też mogli np. zapytać zarówno o fraktale, które mają nietrywialną strukturę w każdej skali, jak i o zero trywialne... Wreszcie będziecie mogli dociekać, co łączy Cypriana Norwida, Juliana Tuwima czy Wisławę Szymborską z matematyką…

Na lekcjach fizyki korzystając z patronatu Wydziału Fizyki UAM, będziecie mogli uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych i ciekawych wykładach. W trakcie roku szkolnego weźmiecie udział w warsztatach w różnych centrach nauki (Warszawa, Łódź, Trójmiasto, Berlin).

Po skończonej edukacji uczelnie politechniczne i uniwersytety całego kraju stoją przed Wami otworem. Czekamy na przyszłych adeptów architektury, budownictwa, automatyki i robotyki, mechatroniki, fizyki jądrowej…etc.

 

 

1G – Klasa matematyczno-geograficzna

 

Jest to ciekawa propozycja dla uczniów zainteresowanych Ziemią w ujęciu przyrodniczym i ekonomicznym. Programy nauczania przedmiotów wiodących czyli matematyki, geografii i języka angielskiego pozwalają rozwinąć i utrwalić wiadomości niezbędne dla przyszłych studentów różnorodnych kierunków studiów – od „czystej” geografii, przez ochronę środowiska, gospodarkę przestrzenną, geoinformację, architekturę krajobrazu, aż po kierunki ekonomiczne lub politechniczne.

Procesowi nauczania w klasie matematyczno-geograficznej towarzyszyć będzie również szereg zajęć realizowanych poza lekcjami. Ze względu na charakter klasy, uczniowie będą mieli możliwość wyboru odpowiednich kół lub kursów i warsztatów zainteresowań, począwszy od zajęć przygotowujących do konkursów matematycznych, po takie, które związane są z zagadnieniami dotyczącymi przedsiębiorczości, zarządzania i ekonomii. Uczniowie tej klasy często są aktywnymi uczestnikami wielu olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Rozwiniemy też Wasze umiejętności matematyczne dzięki wykorzystaniu programu GeoGebra, który pozwoli na analizowanie różnorodnych konstrukcji geometrycznych, rysowanie wykresów, obliczanie długości odcinków, miar kątów, pełne wykorzystanie możliwości arkusza kalkulacyjnego, przedstawianie obiektów w postaci graficznej, algebraicznej lub w komórkach arkusza kalkulacyjnego, łączenie różnych działów matematyki, wspomaganie twórczego myślenia oraz rozwijanie kreatywnej postawy uczniów i zwiększanie atrakcyjności zajęć (np. z geometrii, geometrii analitycznej, analizy matematycznej).

Zajęcia prowadzone są często we współpracy z uczelniami wyższymi w Poznaniu. Liczne projekty uczą nie tylko dyscypliny, ale przede wszystkim rozwijają kreatywne myślenie i zdolność sprostania wyzwaniom XXI wieku. Dodatkowym atutem klasy matematyczno-geograficznej jest również poszerzone nauczanie języka angielskiego.

Przed absolwentami klasy matematyczno-geograficznej stoją szeroko otwarte kierunki atrakcyjnych studiów na UAM, Politechnice Poznańskiej i UEP oraz innych uczelniach krajowych i zagranicznych, a po skończeniu studiów czeka na nich ciekawa praca, pewność zatrudnienia i … wysokie wynagrodzenie.

 

 

1I – Klasa matematyczno-informatyczna

 

To również nowość w „Marynce” – w tym roku ponownie proponujemy klasę matematyczno-informatyczną z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego. Oferujemy dobrze wyposażoną nową salę informatyczną (drugą pracownię czeka w najbliższym czasie gruntowna modernizacja), wysoki poziom edukacji i przyjazną atmosferę, sprzyjającą nauce.

Uczniowie uczęszczający do tej klasy będą mieli okazję uczestniczyć w wielu wycieczkach edukacyjnych i projektach przedmiotowych (m. in. takich jak finalizowany obecnie projekt „Enigma”).  

Połączenie rozszerzonej matematyki, informatyki i języka angielskiego gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do dalszego kształcenia na kierunkach powiązanych z informatyką, pewność zatrudnienia i wysokie zarobki.

Ponadto, wiedza zdobyta w naszej klasie znajdzie praktyczne i teoretyczne zastosowanie w każdej dziedzinie na rynku pracy w XXI wieku. Zapraszamy wszystkich pasjonatów informatyki i nie tylko.