1. Kalendarium egzaminów maturalnych, czas odpraw komisji i zbiórki
2. Zespoły nadzorujące egzaminy pisemne
3. Komisje na maturę ustną
4. Procedury egzaminacyjne dla przewodniczącego ZN