Projekt WArto tłumaczyć architekturę, zrealizowany we współpracy z Wydziałem Anglistyki UAM w 2023 roku, zdobył pierwszą nagrodę w konkursie „Odkrycia z UAM”, organizowanym przez Zespół UAM dla Najlepszych.

 

Nadrzędnym celem projektu było zbliżenie się dwóch środowisk edukacyjnych – integracja studentów i uczniów oraz wykładowców i nauczycieli, a także wzmacnianie dialogu międzypokoleniowego poprzez zdobywanie wiedzy i wymianę doświadczeń. Projekt miał charakter interdyscyplinarny, zakładał bowiem przeprowadzenie praktycznych działań w zakresie językoznawstwa, takich jak pisanie tekstu informacyjnego, analiza stylistyczna, tworzenie glosariusza oraz przekład tekstu na język angielski, połączonych z nową wiedzą z zakresu architektury, sztuki, historii i przekładoznawstwa. Wybrane warsztaty praktyczne zostały poprowadzone w języku angielskim, co dodatkowo podkreśliło innowacyjny charakter projektu. 

Pierwszym etapem działań było napisanie przez uczniów dwóch tekstów dotyczących historii i architektury budynku Collegium Heliodori Święcicki oraz gmachu Liceum św. Marii Magdaleny, a następnie przetłumaczenie ich na język angielski. Teksty powstały na podstawie dwóch wykładów wygłoszonych przez pracowników obu instytucji. Każdy z wykładów został połączony ze spacerem i oprowadzaniem po obu budynkach. Wykłady miały charakter otwarty.

Podczas kolejnego etapu – warsztatu terminologicznego prowadzonego
w języku angielskim w laboratorium tłumaczeniowym WA – uczniowie poznali sposoby ekstrakcji terminów i stworzyli polsko-angielski glosariusz do wcześniej napisanych tekstów. Został on następnie wykorzystany podczas przekładu tekstów na język angielski. Korekty tłumaczeń uczniowie dokonali wspólnie ze studentami kierunku Tłumaczenia Kreatywne i Specjalistyczne.

Trzeci etap projektu polegał na nagraniu przez uczniów liceum i studentów WA krótkich filmów instruktażowych dotyczących poruszania się po obu budynkach. Filmy zostały opatrzone angielskimi napisami (subtitling) podczas warsztatów z tłumaczenia audiowizualnego przeprowadzonych na WA.

Stworzone podczas projektu polsko-angielskie teksty, jak i filmy z angielskimi napisami zostały umieszczone na witrynach internetowych obu instytucji i pełnią funkcję informacyjną oraz instruktażową dla kolejnych pokoleń uczniów i studentów.

 

Koordynatorzy projektu

Wydział Anglistyki UAM: prof. UAM dr hab. Radosław Dylewski, dr Katarzyna Remiszewska

LO św. Marii Magdaleny: mgr Jerzy Sokół, mgr Agata Skibska

 

Prowadzący warsztaty i wykłady

Wydział Anglistyki UAM: dr Małgorzata Olsza, dr Magdalena Perdek, dr Olga Witczak, dr Katarzyna Remiszewska

LO św. Marii Magdaleny: mgr Jerzy Sokół, mgr Ewa Wąsik, mgr Agata Skibska

 

Uczestnicy projektu

Wydział Anglistyki UAM: Wojciech Banaszak, Adam Janyska, Iga Jenek, Oskar Jurec-Glezner, Marcel Kędziora, Marianna Kryszkowska, Lena Krzemień, Aleksandra Nowakowska, Alina Radlińska, Zofia Trawczyńska

LO św. Marii Magdaleny: Andrzej Anioła, Hanna Balewska, Antoni Cymerman, Maria Dymek, Marcin Górski, Marta Idziak, Wiktoria Idczak, Klara Kaczmarek, Weronika Kalupa, Julia Kieliszewska, Michalina Kotecka, Julia Malec, Laura Marcucci, Amelia Michalska, Michał Piętka, Zofia Orlikowska, Laura Renner, Dominika Rotnicka, Nela Szewczyk