REKRUTACJA DO KLAS W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - zasady i terminy
ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW
Załącznik do zarządzenia nr 110.1.10.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty -
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2021/2022
Wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych 2021/2022
Wykaz olimpiad przedmiotowych 2021/2022