„Książki – to okno na świat,

to promień słońca, który rozświeca ciemne noce,

to najlepszy doradca we wszystkich sprawach”

Stanisław Lem

 

 

Rok szkolny 2017/2018

Literacka Nagroda Nobla 2017

Nagroda Nobla 2017 w dziedzinie literatury trafiła do angielskiego pisarza japońskiego pochodzenia Kazuo Ishiguro. Jego najsłynniejszym dziełem są "Okruchy dnia", przeniesione na ekran przez Jamesa Ivory'ego.

Nazwisko laureata odczytała sekretarz Akademii Szwedzkiej Sara Danius. W uzasadnieniu Akademia podkreśliła, że w swych powieściach, które są pełne "wielkiej siły emocjonalnej, obnaża otchłań kryjącą się pod naszym złudnym poczuciem połączenia ze światem".

– Gdyby połączyć Jane Austen i Franza Kafkę, ma się Kazuo Ishiguro w pigułce – komentowała sekretarz nagrody.

 

Nagroda Literacka Nike 2017

Laureatem 21. edycji Nagrody Nike został Cezary Łazarewicz - za najlepszą książkę roku jury uznało jego reportaż „Żeby nie było śladów". Zwycięzca otrzymał 100 tys. zł i statuetkę.

O tym, kto zostanie laureatem Nagrody Nike 2017, zadecydowało jury w dniu jej wręczenia - w niedzielę, 1 października br. W jury tegorocznej edycji konkursu zasiadali: Tomasz Fiałkowski (przewodniczący), Joanna Krakowska, Antoni Pawlak, Maria Anna Potocka, Paweł Rodak, Joanna Szczęsna, Andrzej Werner, Marek Zaleski i Maria Zmarz-Koczanowicz.

Nagrodę czytelników „Gazety Wyborczej" otrzymał Stanisław Łubieński za tom eseistyczny „Dwanaście srok za ogon”.

 

Więcej informacji znajdziecie pod linkiem: http://new.festiwal-granda.pl/

oraz

pod linkiem: http://new.festiwal-granda.pl/stacje-sensacje/liceum-sw-marii-magdaleny/

 

Nagroda Literacka Gdynia 2017

W kategorii eseistyka otrzymał ją Krzysztof Siwczyk za esej „Koło miejsca/Elementarz” (Muzeum w Gliwicach). W kategorii poezja uhonorowano Michała Sobola za tom poetycki „Schrony” (Wydawnictwo Nisza, Warszawa). W kategorii proza Nagrodę wręczono Salci Hałas za powieść „Pieczeń dla Amfy” (Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa). W kategorii przekład na język polski Nagroda przypadła Ryszardowi Engelkingowi za nowe tłumaczenie „Szkoły uczuć” Gustave’a Flauberta (Wydawnictwo Sic!, Warszawa).

Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki Kostki Literackie oraz nagrody finansowe w wysokości 50 tys. zł. Kapitule Nagrody Literackiej GDYNIA przewodniczyła w tym roku prof. Agata Bielik-Robson. Do konkursu zgłoszono 434 tytuły.

Godziny pracy w roku szkolnym 2017/2018

 

Serdecznie zapraszamy:

 

Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek 8:00 - 15:00
Środa 8:00 - 15:00
Czwartek 8:00 - 15:00
Piątek 8:00 - 15:00

 

Regulamin biblioteki szkolnej Liceum św. Marii Magdaleny

 1. Z biblioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Uczniowie zapisywanie są automatycznie z początkiem roku szkolnego, na podstawie aktualnych list.
 3. Zbiory udostępniane są przez cały rok szkolny oraz w wakacje po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 4. Czas otwarcie biblioteki zapewnia dostęp do zbiorów podczas zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu.
 5. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 książki, dwie lektury na okres dwóch tygodni, jedną książkę popularno-naukową na okres miesiąca oraz dwa czasopisma na tydzień.
 6. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych za zgodą nauczyciela prowadzącego mogą wypożyczać do 4 książek na okres miesiąca.
 7. Czytelnicy mogą przed terminem zwrotu prosić o prolongatę.
 8. Przed wypożyczeniem uczeń powinien zwrócić uwagę na stan techniczny książki i w uzasadnionych przypadkach dokonać jej naprawy.
 9. Zagubioną książkę czytelnik musi odkupić tego samego wydawnictwa.
 10. Uczniowie klas trzecich rozliczają się z biblioteką za pomocą obiegówki do 15 kwietnia, pozostali uczniowie do 15 czerwca.
 11. Z książek wchodzących w skład księgozbioru podręcznego korzystamy wyłącznie na miejscu w czytelni.
 12. W bibliotece obowiązuje CISZA!

 

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 1. Prawo do korzystania z komputerów mają nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać do zeszytu (przy danym stanowisku komputerowym) datę, godzinę rozpoczęcia pracy, nazwisko, imię, klasę.
 5. W sieci szkolnej uczniowie mają prawo używać wyłącznie swoich kont. Po zakończeniu pracy należy się wylogować.
 6. Na stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać posiłków ani pić.
 7. Zabrania się przeglądania stron pornograficznych, promujących rasizm, przemoc i zachowań niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i etycznymi.
 8. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów szkolnej sieci komputerowej do celów komercyjnych naruszających prawa autorskie twórców.
 9. Zabrania się instalowania oprogramowania z zewnątrz i dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu, zmieniania ustawień konfiguracyjnych, włączania i wyłączania kabli zasilających.
 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy sprzętu należy poinformować o tym nauczyciela bibliotekarza.
 11. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny stanowiska komputerowego.
 12. Za naruszenie regulaminu uczeń zostaje pozbawiony prawa korzystania z pracowni komputerowej.

 

REGULAMIN dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny nieuczestniczących w lekcjach religii/etyki

 1. Każdy uczeń Liceum, nieuczestniczący w lekcjach religii/etyki zobowiązany jest w tym czasie przebywać w bibliotece szkolnej pod opieką Nauczyciela Bibliotekarza.
 2. W przypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja w planie zajęć, Uczeń może zostać zwolniony z zajęć przez Rodzica lub Wychowawcę.
 3. Uczeń przebywający w bibliotece szkolnej zamiast lekcji religii/etyki nie ma prawa opuszczać pomieszczeń biblioteki w trakcie trwania lekcji.
 4. Każdy Uczeń przebywający w bibliotece szkolnej w ramach lekcji religii/etyki ma obowiązek podpisać się na liście obecności.
 5. Uczniowi, który spóźni się na lekcję w bibliotece szkolnej do 10 minut, zostanie wpisane spóźnienie do dziennika elektronicznego. Spóźnienie powyżej 10 minut skutkuje wpisaniem nieobecności do dziennika elektronicznego.
 6. Uczniowi, który nie przyszedł do biblioteki szkolnej zamiast lekcji religii/etyki, a był obecny w szkole na lekcjach wcześniejszych i późniejszych również wpisana zostanie nieobecność do dziennika elektronicznego.
 7. Nieuzasadnionych nieobecności (niepopartych zwolnieniem lekarskim, lub zwolnieniem od Rodzica lub Wychowawcy) nie można usprawiedliwić.
 8. Przypominamy, że w trakcie przebywania w bibliotece szkolnej Uczeń ma obowiązek przestrzegania norm zachowania opisanych w Statucie Szkoły, m. in. w paragrafie 47 Statutu, w szczególności pkt. 7, 9, 12 o nie zakłócaniu przebiegu zajęć swoim zachowaniem, odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój, a także o współpracy z nauczycielem w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uruchomiła internetową wersję biblioteki.

Teraz każdy uczeń, nauczyciel oraz pracownik naszej szkoły może zapoznać się bezpośrednio przez Internet z księgozbiorem naszej biblioteki oraz zarezerwować książki jak i sprawdzić swoje konto.

 

Katalog biblioteki MOL NET + znajdziecie pod linkiem: https://https://m003702.molnet.mol.pl/.

 

Katalog możecie przeglądać bez logowania, żeby jednak móc zarezerwować książkę wybraną w katalogu należy:

  • przejść do strefy logowania (na stronie katalogu klikacie myszką w ikonę z kluczami – w prawym górnym rogu strony),
  • wpisać poprawnie swój login (tj. adres e-mailowy taki, jaki podaliście w danych kontaktowych do sekretariatu szkoły)
  • wpisać poprawnie hasło (to, z którego korzystacie logując się do dziennika elektronicznego) i zalogować się na swoje indywidualne konto,
  • jeżeli wystąpił błąd podczas logowania i nie jest możliwe zalogowanie do katalogu, mimo poprawnego wpisywania loginu i hasła, należy skontaktować się osobiście z biblioteką szkolną,
  • po zalogowaniu wyszukujecie interesującą Was książkę, sprawdzacie jej dostępność i dokonujecie rezerwacji, klikając w kafelek „Rezerwuj”,
  • z uwagi na wolny dostęp do pólek preferowany w naszej bibliotece książka, którą wybraliście zostanie dla Was zarezerwowana w chwili, gdy na swój adres e-mailowy otrzymacie wiadomość potwierdzającą dokonanie rezerwacji.
  • Zapraszamy do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej!!!