Data Wydarzenie
1 września Rocznica agresji Niemiec na Polskę - uroczystości w Poznaniu (poczet sztand. i J. Styskal)
4 września Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (K. Zawodni-Żychlińska i kl. 2E)
cały rok Marynkowe poniedziałki filmowe w kinie "Muza" (J.Błach i I. Okoń)
cały rok Udział w projekcjach w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej" (J.Błach i I. Okoń)
14 września Rocznica 17 IX 1939r. - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod "Dębem Pamięci" (B. Wieczerzycka i kl. 2D)
15 września Spotkania, wycieczki lub wyjścia integracyjne dla uczniów klas I
17 września Rocznica agresji ZSRR na Polskę - uroczystości w Poznaniu (poczet sztand. i E. Haber)
18‑23 września Wyjazd młodzieży do Toskanii (J. Karczewska-Nowak)
22 września Poznański festiwal kryminału GRANDA w "Marynce" (K. Zawodni-Żychlińska i A. Stefanowska)
27 września Rocznica powstania PPP - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy oraz E. Dybowska)
2 października Wybory do Kapituły Uczniowskiej (K. Mischke)
6 października Uroczystość pasowanie i ślubowania uczniów klas I (I. Promińska i kl. 2G)
13 października Święto Komisji Edukacji Narodowej (A. Filipiak, godz. 15.00)
26 października Zaduszki szkolne - koncert w auli szkolnej (J. Błach, H. Dylewicz i szkolni artyści)
27 października Zaduszki szkolne - pozalekcyjne wyjście na groby Zasłużonych i Wychowanków Szkoły
10 listopada Narodowe Święto Niepodległości - obchody w szkole (T. Kowalski, P. Bandel i kl. 1A)
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy i F.Reinholz)
listopad Konkurs Supermatematyk (K.Nowakowski)
9 grudnia Przedświąteczna wycieczka do Niemiec - Stralsund (K.Zawodni-Żychlińska i P.Kurczewski)
22 grudnia Opłatek i Wigilia w szkole (o. Leonard, ks. M. Ćmil)
27 grudnia Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (poczet sztandarowy i J. Kiszka)
26 stycznia Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków (dyrekcja szkoły, A. Mrula i kl. 1G)
3 lutego Studniówka klas III (P. Kurczewski i inni wychowawcy klas trzecich)
9 marca XX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie - "Czy znasz swój region Wielkopolskę?" (A.Mrula)
14 - 16 marca Rekolekcje szkolne (księża)
17 marca Udział uczniów w ogólnopoznańskiej pielgrzymce maturzystów (opieka: księża oraz A. Filipiak, H. Dylewicz, E. Dybowska, A. Skibska, P. Kurczewski, Karolina Berej i …?)
21 marca Szkolny "Dzień Przedsiębiorczości" dla uczniów klas I (A. Mrula)
23-25 marca XXII Targi Edukacyjne (A. Stefanowska, Ł. Raczkowski, P. Berda; uczniowie kl. 2D i 2E)
6 kwietnia "Drzwi otwarte" dla kandydatów do szkoły - godz.17 (dyr. szkoły, F. Reinholz i K. Mischke; kl. 1F i 2C)
kwiecień Udział zainteresowanych klas w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki (U. Ksenycz)
12 kwietnia Rocznica zbrodni katyńskiej (obchody w Poznaniu: J. Sulejewska i poczet sztandarowy)
28 kwietnia Absolutorium dla uczniów klas III (I. Okoń i kl. 2B)
30 kwietnia Święto Konstytucji 3 Maja - obchody w szkole (K. Nowakowski i kl. 1B)>/td>
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystości w Poznaniu (poczet sztand., P. Mazurkiewicz i uczniowie kl. 1C)
17 maja Wycieczka przedmiotowa do Niemiec - Wolfsburg (K. Zawodni-Żychlińska i P.Kurczewski)
14 czerwca Piknik rekreacyjno - zdrowotny w Marynce (K.Gibajło i Kapituła Uczniowska)
22 czerwca Zakończenie roku szkolnego (M. Perlińska i kl. 2F)
28 czerwca Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 (poczet sztandarowy i Ł. Raczkowski)
1 września Rocznica agresji Niemiec na Polskę - uroczystości w Poznaniu (poczet sztand. i T. Kowalski)
3 września Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 (M. Jankowska i kl. już 2D...)