Data Wydarzenie

1 września

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (A. Skibska i kl. 2D)
1 września Rocznica agresji Niemiec na Polskę - uroczystości w Poznaniu (poczet sztand. i J. Styskal)
cały rok Marynkowe poniedziałki filmowe w kinie "Muza" (J.Błach)
cały rok Udział w projekcjach w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej" (J.Błach)
15 września Rocznica 17 IX 1939r. - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod "Dębem Pamięci" (K. Berej i kl. 2F)
16 września Spotkania, wycieczki lub wyjścia integracyjne dla uczniów klas I
17 września Rocznica agresji ZSRR na Polskę - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy i Ł.Raczkowski)
19‑25 września Wyjazd młodzieży do Toskanii (J. Karczewska-Nowak)
23 września Poznański festiwal kryminału GRANDA w "Marynce" (M.Ratajczak)
27 września Rocznica powstania PPP - uroczystości w Poznaniu (poczet sztand. i I.Promińska)
3 października Wybory do Kapituły Uczniowskiej (K. Mischke i kl. 3D)
7 października Uroczystość pasowanie i ślubowania uczniów klas I (P.Kurczewski i kl. 2E)
27 października Zaduszki szkolne - koncert w auli szkolnej (M.Ratajczak i szkolni artyści)
28 października Zaduszki szkolne - pozalekcyjne wyjście na groby Zasłużonych i Wychowanków Szkoły
10 listopada Narodowe Święto Niepodległości - obchody w szkole (A.Stefanowska oraz kl. 1B)
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - uroczystości w Poznaniu (poczet sztandarowy i F.Reinholz)
listopad Konkurs Supermatematyk (K.Nowakowski)
grudzień Przedświąteczna wycieczka do Niemiec (K.Zawodni-Żychlińska i P.Kurczewski)
22 grudnia Opłatek i Wigilia w szkole (o. Leonard, ks. M. Ćmil)
27 grudnia Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (poczet sztandarowy i J. Kiszka)
13 stycznia Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów - etap rejonowy (K.Madajczyk)
20 stycznia Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków (dyrekcja szkoły, M.Perlińska oraz uczniowie kl. 1F)
21 stycznia Studniówka klas III (M.Woźniak, K.Matuszak, P.Mazurkiewicz i inni wychowawcy klas trzecich)
24 lutego XIX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie - "Czy znasz swój region Wielkopolskę?" (A.Mrula)
1 - 3 marca Rekolekcje szkolne (księża)
10 marca "Drzwi otwarte" dla kandydatów do szkoły - godz.17 (dyr. szkoły, E.Dybowska i A.Skibska, kl. 2C i 2D)
24-26 marca XXI Targi Edukacyjne (P.Bandel, M.Ratajczak)
25 marca Udział uczniów w ogólnopoznańskiej pielgrzymce maturzystów (opieka: księża oraz M.Kulas, M.Woźniak, P.Mazurkiewicz, M.Chabierska, Ł.Raczkowski, F.Reinholz, K.Matuszak i …?)
31 marca Szkolny "Dzień Przedsiębiorczości" dla uczniów klas I (A. Mrula)
kwiecień Udział zainteresowanych klas w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki (U. Ksenycz)
12 kwietnia Rocznica zbrodni katyńskiej (obchody w Poznaniu: J. Sulejewska i poczet sztandarowy)
22 kwietnia Wycieczka przedmiotowa do Niemiec dla klas biol-chem - Muzeum Biosfera w Poczdamie (K.Zawodni-Żychlińska, P.Kurczewski)
28 kwietnia Święto Konstytucji 3 Maja - obchody w szkole (J.Błach i kl. 1A)
28 kwietnia Absolutorium dla uczniów klas III (H.Dylewicz i kl. 2B)
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystości w Poznaniu (poczet sztand., B.Wieczerzycka i uczniowie kl. 1D)
17 maja Wycieczka przedmiotowa do Niemiec - Berlin ( P.Kurczewski)
22 - 28 maja Wycieczka przedmiotowa na Wyspy Brytyjskie - po konsultacji z Radą Rodziców (K.Matuszak)
14 czerwca Piknik rekreacyjno - zdrowotny w Marynce (K.Gibajło i Kapituła Uczniowska)
24 czerwca Zakończenie roku szkolnego (A.Filipiak i kl. 2A)
28 czerwca Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 (poczet sztandarowy i E.Haber)
1 września Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 (K. Zawodni - Żychlińska i kl. już 2E...)
1 września Rocznica agresji Niemiec na Polskę - uroczystości w Poznaniu (poczet sztand. i Ł.Raczkowski)