Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

  • Przewodniczący: pan Jacek Stokłosa (3F)
  • z-ca Przewodniczącego Rady: pani Paulina Stochniałek (2B)
  • Skarbnik Rady: pani Justyna Turek-Plewa (2F)
  • Sekretarz Rady: pani Monika Perła (3E)

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2016/2017:

  • pani Hanna Rynkiewicz (3C)
  • pani Joanna Kubacka (3C)
  • pani Olga Dagajewa (3C)

 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016
Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014
Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013

 

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

 

 Uwaga!

Wpłacając składki na konto Rady Rodziców proszę umieścić dopisek:

imię i nazwisko ucznia + klasa

Dane do przelewu:

Rada Rodziców
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
ul. Garbary 24
61-867 Poznań

SGB-Bank SA
94 1610 1133 7300 1067 2000 0001