Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 • Przewodniczący: pani Paulina Stochniałek
 • z-ca Przewodniczącego Rady: pani Wanda Damasiewicz
 • Skarbnik Rady: pani Justyna Turek-Plewa
 • Sekretarz Rady: pani Monika Perła

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2017/2018:

 • pani Lucyna Forszpaniak
 • pani Magdalena Świderska
 • pan Wincenty Klappa

Zespół roboczy do programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły

 • pan Tomasz Długiewicz
 • pani Anna Janczewska
 • pan Wincenty Klappa

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 • Przewodniczący: pan Jacek Stokłosa (3F)
 • z-ca Przewodniczącego Rady: pani Paulina Stochniałek (2B)
 • Skarbnik Rady: pani Justyna Turek-Plewa (2F)
 • Sekretarz Rady: pani Monika Perła (3E)

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2016/2017:

 • pani Hanna Rynkiewicz (3C)
 • pani Joanna Kubacka (3C)
 • pani Olga Dagajewa (3C)

 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016
Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014
Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013

 

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

 

 Uwaga!

Wpłacając składki na konto Rady Rodziców proszę umieścić dopisek:

imię i nazwisko ucznia + klasa

Dane do przelewu:

Rada Rodziców
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
ul. Garbary 24
61-867 Poznań

SGB-Bank SA
94 1610 1133 7300 1067 2000 0001