Rok szkolny 2020/201 - Lista podręczników do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego w LO św. Marii Magdaleny.

 

 1. Język polski: D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski – Język polski. Oblicza epok. 1.1. (zakres podstawowy i rozszerzony); WSiP 2019

 

 1. Język angielski: Marta Rosińska, Lynda Edwards – Password Reset A 2+/B 1 NPP 954/1/2019, Password Reset B 1+ NPP 954/2/2019; Wydawnictwo Macmillan Polska 2019 (Uwaga! Polecamy zakup podręcznika po przeprowadzeniu testów plasujących)

 

 1. Język francuski: opracowanie zbiorowe – En action 1; En action 2; Wydawnictwo Hachette 2017, 2018 (Uwaga! Polecamy zakup podręcznika po przeprowadzeniu testów plasujących)

 

 1. Język niemiecki: opracowanie zbiorowe – Perfekt. Język niemiecki dla liceów i techników (razem z zeszytem ćwiczeń); wyd. Pearson 2019 (Uwaga! Polecamy zakup podręcznika po przeprowadzeniu testów plasujących)

 

 1. Język hiszpański: Aula Nueva 1, J. Corpas, E. Garcia, (dla początkujących); Wydawnictwo Lektorklett M. Spychała–Wawrzyniak, A. Kaźmierczak, A. Dudziak-Szukała – Descubre (dla kontynuujących naukę); wyd. Draco 2019; (Uwaga! Polecamy zakup podręcznika po przeprowadzeniu testów plasujących)

 

 1. Biologia: Helmin i inni – Biologia na czasie; (zakres podstawowy), M. Guzik i inni ­– Biologia na czasie (zakres rozszerzony); Wydawnictwo Nowa Era 2019

 

 1. Geografia: Malarz, M. Więckowski, P. Kroh – Oblicza geografii 1; (zakres podstawowy), Oblicza geografii 1 (zakres rozszerzony); Wydawnictwo Nowa Era 2019

 

 1. Fizyka: Lehman, W. Polesiuk, G. Wojewoda – Fizyka cz. 1 (zakres podstawowy), M. Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach – Fizyka cz. 1 (zakres rozszerzony); WSiP 2019

 

 1. Matematyka: Kurczab, E. Kurczab, B. Świda – Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy; M. Kurczab, E. Kurczab, B. Świda – Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony; Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019;

 

 1. Historia: R. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski – Historia 1 (zakres podstawowy); J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska – Historia kl. 1 (zakres rozszerzony); WSiP 2019

 

 1. Wiedza o społeczeństwie: Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz – W centrum uwagi 1. (zakres podstawowy); Wydawnictwo Nowa Era 2019

 

 1. Chemia: R. Ramuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod – „To jest chemia” 1. Chemia ogólna i nieorganiczna, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres podstawowy) + karty pracy ucznia wraz z kartami laboratoryjnymi „To jest chemia” 1 (zakres podstawowy); Wydawnictwo Nowa Era lub Maria Litwin, Szarota Styka - Wlazło, Joanna Szymońska – „To jest chemia” 1. - Chemia ogólna i nieorganiczna podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i&nbsptechnikum (zakres rozszerzony) + maturalne karty pracy z kartami laboratoryjnymi „To jest chemia” - dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony); Wydawnictwo Nowa Era

 

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa: Jarosław Słoma – Żyję i działam bezpiecznie; Wydawnictwo Nowa Era 2019

 

 1. Informatyka: opracowanie zbiorowe – Informatyka na czasie 1 (zakres podstawowy); Wydawnictwo Nowa Era 2019

 

 1. Filozofia: Łojek-Kurzetkowska – Filozofia dla szkoły ponadpodstawowej; Wydawnictwo Operon 2019

 

 

Rok szkolny 2019/2020 - lista podręczników do trzyletniego liceum ogólnokształcącego w LO św. Marii Magdaleny.

Klasa I

Uwaga! Uczniowie dokonują zakupu podręczników do języków obcych we wrześniu 2019, po informacji z jakim nauczycielem będę mieli zajęcia.

Przedmiot Klasa Podręcznik
Język polski J. Błach

Ponad słowami; Anna Równy, Małgorzata Chmiel; Nowa Era

Język polski T. Kowalski, I. Okoń

Lustra świata; Anna Janus-Sitarz, Witold Bobiński; WSiP

Język angielski wszystkie Uwaga! Uczniowie dokonują zakupu podręczników we wrześniu 2018, po dokonaniu podziału na grupy wg poziomu zaawansowania. Password Macmillan; wyd. Education
Język francuski 1a, 1b, 1d, 1f  W zależności od poziomu zaawansowania: En action! 1 lub En action! 2; wydawnictwo Hachette Livre
Język hiszpański Alicja Bilicka-Jaranowska „Nuevo Prisma"
Język hiszpański Agnieszka Filipiak „Aula international Nueva Edicion”
Język niemiecki   W zależności od poziomu zaawansowania (po teście plasującym): Infos 1 lub Infos 2 + zeszyt ćwiczeń; wyd. Pearson
Biologia 1c, 1d I sem.-Biologia na czasie. Zakres podstawowy; Nowa Era; II sem.-Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony; Nowa Era
pozostałe Biologia na czasie. Zakres podstawowy; Nowa Era
Chemia wszystkie To jest chemia zakres podstawowy; Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa wszystkie Bez paniki; PWN
Fizyka wszystkie Odkryć fizykę zakres podstawowy; Nowa Era
Geografia wszystkie Czas na geografię. Zakres podstawowy.
Historia wszystkie Poznać przeszłość. Wiek XX.; Nowa Era
Informatyka wszystkie Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy.; NOWA ERA Wydawnictwo Szkolne PWN
Matematyka 1f,1g Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. (podręcznik + zbiór zadań); Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
1a, 1b, 1c, 1d Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy. (podręcznik + zbiór zadań); Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Podstawy przedsiębiorczości wszystkie Przedsiębiorczość na czasie; Wydawnictwo Szkolne PWN
Wiedza o kulturze wszystkie Spotkania z kulturą.; Wydawnictwo NOWA ERA rok wyd. 2015
Wiedza o społeczeństwie wszystkie W centrum uwagi zakres podstawowy; Nowa Era
Religia M. Ćmil W blasku bożej chwały; Wydawnictwo Jedność
Religia P. Bielecki, M. Przybylski Moje miejsce w Kościele; Wydawnictwo Święty Wojciech

 

Klasa II i III

Przedmiot Nauczyciel Klasa Podręcznik
Język polski

mgr M. Ratajczak

dr T. Kowalski

II i III Nowe Lustra Świata; Witold Bobiński, Anna Jarus-Sitarz, Maciej Pabisek wyd. WSiP
Język polski

mgr J. Błach

mgr I. Okoń

mgr Agnieszka Stefanowska

II i III Ponad słowami; Anna Równy, Małgorzata Chmiel; Nowa Era
Język angielski nauczyciele przedmiotu II

Gateway 4 plus. David Spencer. Macmillan. Nr MEN 674/4/2014/2015 (kontynuacja)

Success Advanced. Stuart McKinley, Bob Hastings. Pearson. Nr MEN 127/6/2009

Password 3. Marta Rosińska, Gregory J. Manin. Macmillan Education Nr MEN 767/3/2017

Język angielski nauczyciele przedmiotu III

Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom rozszerzony. Marta Rosińska, Lynda Edwards. Macmillan Education. Nr MEN 775/2016

Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony. Marta Rosińska, Lynda Edwards. Macmillan Education. Nr MEN 916/2017

Matura Repetytorium. Poziom rozszerzony. Virginia Evans, Jenny Dooley. Express Publishing. Nr MEN 715/2/2014/2015

Longman Repetytorium Maturalne. Poziom rozszerzony. Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler. Nr MEN 843/2017

Język niemiecki nauczyciele przedmiotu II

W zależności od poziomu startowego grupy:

Birgid Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik „Infos 2A oraz 2B” wyd. Pearson, wydanie II 2013, nr dopuszczenia 451/3/2012 oraz 451/4/2012

lub Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik „Infos 3A oraz 3B” wyd. Pearson, 2013 oraz 2014, nr dopuszczenia 451/5/2012 oraz 451/6/2014

Język niemiecki

nauczyciele przedmiotu

III

W zależności od poziomu startowego grupy:

Birgid Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik „Infos 3A oraz 3B” wyd. Pearson, 2013 oraz 2014, nr dopuszczenia 451/5/2012 oraz 451/6/2014

lub Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik „Repetytorium maturalne z języka niemieckiego –podręcznik-poziom podstawowy” wyd. Pearson

Język francuski nauczyciele przedmiotu II podstawa Saison 1; Wydawnictwo DIDIER
Język francuski nauczyciele przedmiotu II kontynuacja Latitudes 3; Wydawnictwo DIDIER
Język francuski nauczyciele przedmiotu III podstawa Le nouveau Taxi 1; Wydawnictwo Hachette
Język francuski nauczyciele przedmiotu III rozszerzenie Le nouveau Taxi 3; Wydawnictwo Hachette
Język hiszpański mgr A. Filipiak II „Aula international Nueva Edicion” nr dopuszczenia 694/1/2014
Język hiszpański mgr A. Filipiak III kontynuacja - podręcznik zakupiony w klasie I
Język hiszpański mgr A. Bilicka-Jaranowska II i III kontynuacja - podręcznik zakupiony w klasie I
Fizyka dr Filip Reinholz 2e, 2f, 3e, 3f M. Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach „Z fizyką w przyszłość” część I i II zakres rozszerzony, wyd. ZamKor
Chemia mgr Kinga Mischke II zakres rozszerzony M. Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska „To jest chemia 1” zakres rozszerzony
Chemia mgr Kinga Mischke III zakres rozszerzony M. Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska „To jest chemia 2” zakres rozszerzony
Matematyka wszyscy nauczyciele przedmiotu 2a, 2b, 2c, 2d

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa 2” wyd. O.E. Krzysztof Pazdro, nr dopuszczenia 412/2/2012

M. Kurczab, E. Kurczab, E.Świda „Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników klasa 2” wyd. O.E. Krzysztof Pazdro

Matematyka wszyscy nauczyciele przedmiotu 2e, 2f, 2g

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa 2”; Zakres rozszerzony wyd. O.E. Krzysztof Pazdro, nr dopuszczenia 412/2/2012

M. Kurczab, E. Kurczab, E.Świda „Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników klasa 2”; wyd. O.E. Krzysztof Pazdro

Matematyka nauczyciele przedmiotu 3a, 3b, 3c, 3d M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa 3”; wyd. O.E. Krzysztof Pazdro, nr dopuszczenia 412/3/2012

M. Kurczab, E. Kurczab, E.Świda „Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników klasa 3”; wyd. O.E. Krzysztof Pazdro

Matematyka nauczyciele przedmiotu 3e, 3f, 3g M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa 3” Zakres rozszerzony; wyd. O.E. Krzysztof Pazdro, nr dopuszczenia 412/3/2012

M. Kurczab, E. Kurczab, E.Świda „Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników klasa 3”; wyd. O.E. Krzysztof Pazdro

Biologia nauczyciele przedmiotu 2c, 2d "Biologia na czasie" 1 i 2 zakres rozszerzony; Nowa Era
Biologia nauczyciele przedmiotu 3c, 3d "Biologia na czasie" 3 zakres rozszerzony; Nowa Era
Przyroda nauczyciele przedmiotu 2a, 2b, 3a, 3b Przyroda, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum; Nowa Era
Biofizyka nauczyciele przedmiotu 2e, 2f, 3e, 3f bez podręczników; program autorski "Biologia dla fizyków"
Historia nauczyciele przedmiotu 2a, 2b Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze zakres rozszerzony oraz Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytnie zakres rozszerzony; Nowa era
Historia nauczyciele przedmiotu 3a, 3b Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939 zakres rozszerzony oraz Zrozumieć przeszłość. Dzieje najmowsze po 1939 roku zakres rozszerzony; Nowa era
Historia i społeczeństwo nauczyciele przedmiotu 2c,2d,2e,2f,2g Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory; Nowa Era
Historia i społeczeństwo nauczyciele przedmiotu 3c,3d,3e,3f Historia i społeczeństwo. Nauka, Historia i społeczeństwo. Język, komunikacja i media. WSiP
Geografia mgr A. Mrula 2g

P. Czubla, E. Papińska "Geografia dla maturzysty" Część 1 Zakres rozszerzony

E. Czerwińska, R. Jakimiuk, M. Pasiak "Geografia dla maturzysty. Zeszyt ćwiczeń" Część 1 Zakres rozszerzony

J. Kop, M. Kucharska, E. Szkarłat "Geografia dla maturzysty" Część 2 Zakres rozszerzony

"Geografia dla maturzysty. Zeszyt ćwiczeń" Część 2 Zakres rozszerzony

Geografia mgr A. Mrula 3g

B. Lenartowicz, E. Wilczyńska, M. Wójcik "Geografia dla maturzysty. Geografia polski"

"Geografia dla maturzysty. Zeszyt ćwiczeń" Część 3 Zakres rozszerzony

Religia księża II Moje miejsce w świecie; Wydawnictwo Święty Wojciech
Religia księża III Moje miejsce w rodzinie; Wydawnictwo Święty Wojciech