Rok szkolny 2021/2022 - Lista podręczników do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego w LO św. Marii Magdaleny.

Język polski

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski – Język polski. Oblicza epok. 1.1. (zakres podstawowy i rozszerzony); WSiP

Język angielski

Password Reset. Marta Rosińska, Lynda Edwards, Gregory Manin. Macmillan education (Uwaga! Polecamy zakup podręcznika po przeprowadzeniu testów plasujących)

Język francuski

opracowanie zbiorowe – En action 1; En action 2; Wydawnictwo Hachette  (Uwaga! Polecamy zakup podręcznika po przeprowadzeniu testów plasujących)

Język niemiecki

opracowanie zbiorowe – Perfekt. Język niemiecki dla liceów i techników (razem z zeszytem ćwiczeń); wyd. Pearson (Uwaga! Polecamy zakup podręcznika po przeprowadzeniu testów plasujących)

Język hiszpański

Aula Nueva 1. J. Corpas, E. Garcia, (dla początkujących); Wydawnictwo Lektorklett M. Spychała–Wawrzyniak, A. Kaźmierczak, A. Dudziak-Szukała – Descubre (dla kontynuujących naukę); wyd. Draco; (Uwaga! Polecamy zakup podręcznika po przeprowadzeniu testów plasujących)

Biologia

 

Biologia w klasach I o profilu podstawowym

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; Anna Helmin, Jolanta Holeczek; Nowa Era

Biologia w klasie I biologiczno-chemicznej

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony; Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska,  Władysław Zamachowski; Nowa Era

Geografia

 

Zakres podstawowy

Podręcznik: Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – Roman Malarz, Marek Więckowski – Wydawnictwo „Nowa Era” 

Zeszyt ćwiczeń: Oblicza geografii 1. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum – Katarzyna Maciążek – Wydawnictwo „Nowa Era” 

Fizyka

L. Lehman, W. Polesiuk, G. Wojewoda – Fizyka cz. 1 (zakres podstawowy), M. Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach – Fizyka cz. 1 (zakres rozszerzony); WSiP

Chemia

R. Ramuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod – „To jest chemia” 1. Chemia ogólna i nieorganiczna, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres podstawowy) + karty pracy ucznia wraz z kartami laboratoryjnymi „To jest chemia” 1 (zakres podstawowy); Wydawnictwo Nowa Era

lub Maria Litwin, Szarota Styka - Wlazło, Joanna Szymońska – „To jest chemia” 1. - Chemia ogólna i nieorganiczna podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony) + maturalne karty pracy z kartami laboratoryjnymi „To jest chemia” - dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony); Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

M. Kurczab, E. Kurczab, B. Świda – Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy; M. Kurczab, E. Kurczab, B. Świda – Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony; Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro;

Historia

R. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski – Historia 1 (zakres podstawowy); J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska – Historia kl. 1 (zakres rozszerzony); WSiP

Wiedza o społeczeństwie

Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz – W centrum uwagi 1. (zakres podstawowy); Wyd. Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma – Żyję i działam bezpiecznie; Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

 

opracowanie zbiorowe – Informatyka na czasie 1 (zakres podstawowy); Wydawnictwo Nowa Era

Filozofia

 

Źródła mądrości. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Jacek Wojtysiak, Marcin Iwanicki Wydawnictwo Academicon Numer dopuszczenia: MEN: 1112/2020

Religia

podręcznik zostanie wybrany we wrześniu 2021

Rok szkolny 2020/2021 - Lista podręczników do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego w LO św. Marii Magdaleny.

 

 1. Język polski: D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski – Język polski. Oblicza epok. 1.1. (zakres podstawowy i rozszerzony); WSiP 2019

 

 1. Język angielski: Marta Rosińska, Lynda Edwards – Password Reset A 2+/B 1 NPP 954/1/2019, Password Reset B 1+ NPP 954/2/2019; Wydawnictwo Macmillan Polska 2019 (Uwaga! Polecamy zakup podręcznika po przeprowadzeniu testów plasujących)

 

 1. Język francuski: opracowanie zbiorowe – En action 1; En action 2; Wydawnictwo Hachette 2017, 2018 (Uwaga! Polecamy zakup podręcznika po przeprowadzeniu testów plasujących)

 

 1. Język niemiecki: opracowanie zbiorowe – Perfekt. Język niemiecki dla liceów i techników (razem z zeszytem ćwiczeń); wyd. Pearson 2019 (Uwaga! Polecamy zakup podręcznika po przeprowadzeniu testów plasujących)

 

 1. Język hiszpański: Aula Nueva 1, J. Corpas, E. Garcia, (dla początkujących); Wydawnictwo Lektorklett M. Spychała–Wawrzyniak, A. Kaźmierczak, A. Dudziak-Szukała – Descubre (dla kontynuujących naukę); wyd. Draco 2019; (Uwaga! Polecamy zakup podręcznika po przeprowadzeniu testów plasujących)

 

 1. Biologia: Helmin i inni – Biologia na czasie; (zakres podstawowy), M. Guzik i inni ­– Biologia na czasie (zakres rozszerzony); Wydawnictwo Nowa Era 2019

 

 1. Geografia: Malarz, M. Więckowski, P. Kroh – Oblicza geografii 1; (zakres podstawowy), Oblicza geografii 1 (zakres rozszerzony); Wydawnictwo Nowa Era 2019

 

 1. Fizyka: Lehman, W. Polesiuk, G. Wojewoda – Fizyka cz. 1 (zakres podstawowy), M. Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach – Fizyka cz. 1 (zakres rozszerzony); WSiP 2019

 

 1. Matematyka: Kurczab, E. Kurczab, B. Świda – Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy; M. Kurczab, E. Kurczab, B. Świda – Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony; Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019;

 

 1. Historia: R. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski – Historia 1 (zakres podstawowy); J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska – Historia kl. 1 (zakres rozszerzony); WSiP 2019

 

 1. Wiedza o społeczeństwie: Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz – W centrum uwagi 1. (zakres podstawowy); Wydawnictwo Nowa Era 2019

 

 1. Chemia: R. Ramuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod – „To jest chemia” 1. Chemia ogólna i nieorganiczna, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres podstawowy) + karty pracy ucznia wraz z kartami laboratoryjnymi „To jest chemia” 1 (zakres podstawowy); Wydawnictwo Nowa Era lub Maria Litwin, Szarota Styka - Wlazło, Joanna Szymońska – „To jest chemia” 1. - Chemia ogólna i nieorganiczna podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i&nbsptechnikum (zakres rozszerzony) + maturalne karty pracy z kartami laboratoryjnymi „To jest chemia” - dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony); Wydawnictwo Nowa Era

 

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa: Jarosław Słoma – Żyję i działam bezpiecznie; Wydawnictwo Nowa Era 2019

 

 1. Informatyka: opracowanie zbiorowe – Informatyka na czasie 1 (zakres podstawowy); Wydawnictwo Nowa Era 2019

 

 1. Filozofia: Łojek-Kurzetkowska – Filozofia dla szkoły ponadpodstawowej; Wydawnictwo Operon 2019

 

Rok szkolny 2021/2022 - lista podręczników do trzyletniego liceum ogólnokształcącego w LO św. Marii Magdaleny (po gimnazjum) i czteroletniego (po szkole podstawowej).

 

Klasy II i III - tytuły podręczników określili nauczyciele poszczególnych przedmiotów pod koniec roku szkolnego 2020/2021