W tegorocznym Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2019 nasza szkoła uzyskała ponownie tytuł „Złotej Szkoły 2019” i jest wśród stu najlepszych liceów ogólnokształcących w kraju. W Wielkopolsce Marynka zajęła trzecie miejsce, natomiast w tzw. rankingu olimpijskim drugie miejsce!

W piątek 11 stycznia Pan Dyrektor Jerzy Sokół wraz z uczniami uczestniczył w gali wręczenia dyplomów w Collegium Iuridicum Novum.

Więcej o rankingu http://licea.perspektywy.pl/2019/

                                                                                                                                                                                                  Poznań, 10 stycznia 2019 r.

 

                  Stanowisko Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w sprawie protestu nauczycieli

 

Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu wyraża swoje zdecydowane poparcie dla protestu nauczycieli naszej szkoły, a także pozostałych poznańskich liceów i wszystkich strajkujących placówek oświatowych w Polsce.

Nauczyciele odgrywają ogromnie ważną rolę w kształtowaniu postaw swoich uczniów, a naszych dzieci. Ich zadaniem jest nie tylko przekazywanie młodym ludziom wiedzy i sposobów jej odkrywania, ale także uczenie rozumienia coraz bardziej skomplikowanego świata, kształtowanie niezłomności charakterów oraz przekazywanie wartości i norm.

Nie będzie to możliwe jeśli zawód nauczyciela będzie nadal w Polsce deprecjonowany, traktowany jako profesja podrzędnej kategorii, a jego społeczna rola pozostanie niedoceniana przez decydentów.

Przyszłość naszych dzieci – obywateli Rzeczypospolitej jest zagrożona, bo już niedługo może zabraknąć odpowiedzialnych i uczących z pasją nauczycieli, jeśli w porę nie opowiemy się po ich stronie, a rządzący nie podejmą zdecydowanych kroków, aby poprawić ich dramatyczną sytuację finansową.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kolejni ministrowie od lat powtarzają, że nauczanie to misja i powołanie. Dlatego my, rodzice, stanowczo domagamy się przywrócenia godności zawodowi nauczyciela i szacunku dla ich pracy, bo od nich w decydującej mierze zależy, jak poradzą sobie w życiu młodzi ludzie, nasze dzieci, obywatele Polski.

 

                                               Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

W dniu 5 stycznia uczniowie Jakub Winiecki i Karol Wapniarski z kl. I f uczestniczyli w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Historycznej i zajmując 2 i 3 miejsce awansowali do etapu centralnego, który odbędzie się 16 kwietnia w Golubiu-Dobrzyniu.

Gratulujemy!

W ubiegłym roku szkolnym zorganizowany został po raz siedemnasty konkurs pod hasłem „Czy znasz swój region – Wielkopolskę?” i zaproponowano udział w nim kilkunastu poznańskim szkołom. W tym roku uczniowie naszego miasta będą mogli ponownie uczestniczyć w kolejnym, osiemnastym regionalnym konkursie wiedzy.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat konkursu, które dostępne są pod tym linkiem.

Anna Mrula

Poznań, 3 stycznia 2019 r.

 

Komunikat

 

W dniu dzisiejszym, tj. 3 stycznia 2019 r. w trakcie tzw. matury próbnej, po wcześniejszym przeprowadzeniu i przećwiczeniu stosownych procedur egzaminacyjnych, uczniowie Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu zostali poinformowani o proteście nauczycieli szkoły w związku z sytuacją finansową panującą w polskiej oświacie.

Protest ma polegać na powstrzymaniu się przez nauczycieli od przeprowadzania tzw. matury próbnej w dotychczasowej formie tj. w sytuacji podobnej do egzaminów maturalnych w sesji wiosennej. Jednocześnie uczniowie zostali poinformowani, że w kolejnych dniach na ich ręce będą przekazywane arkusze próbnej matury z wszystkich wcześniej zaplanowanych przedmiotów, które zostaną wykorzystane przez uczniów i nauczycieli w uzgodnionej przez siebie formie.

Aktualnie lekcje w szkole odbywają się zgodnie z planem zajęć a w pracy obecni są wszyscy nauczyciele. W przyszłym tygodniu również lekcje odbywać się będą zgodnie z planem zajęć.