UWAGA KANDYDACI DO LICEUM ŚW. MARII MAGDALENY W POZNANIU I ICH RODZICE 

 

1.  Szkolna Komisja Rekrutacyjna Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu ogłasza postępowanie uzupełniające do następujących klas:

 

p 1 A   -  jedno wolne miejsce                   g 1 A  -  jedno wolne miejsce

p 1 C   -  jedno wolne miejsce                   g 1 C  -  jedno wolne miejsce

p 1 F   -  jedno wolne miejsce                   g 1 F  -  jedno wolne miejsce

p 1 G   -  trzy wolne miejsca                      g 1 G -  dwa wolne miejsca

 

2.  Kandydaci niezakwalifikowani w postępowaniu rekrutacyjnym, a zainteresowani tymi miejscami powinni w dniach od 26 do 30 lipca 2019 r. do 15.00 wypełnić elektroniczny wniosek w systemie Nabór 2019, wydrukować go, podpisać i zanieść do szkoły pierwszego wyboru wraz z kopią świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, kopią zaświadczenia o wynikach egzaminów zewnętrznych OKE oraz zaświadczeniami o posiadanych preferencjach dodatkowych, o których mowa w ustawie.

 

3.  Zgodnie z harmonogramem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów i niezakwalifikowanych kandydatów w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 21 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00.

 

4.  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w LO św. Marii Magdaleny poprzez złożenie oryginałów wyników egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty i  świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, karty zdrowia i 2 podpisanych fotografii – od 21 sierpnia do  29 sierpnia 2019 r. , do godz. 13.00.

 

5.  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi – 30 sierpnia 2019 r. o godz. 13.00.

 

 

Kandydatom do „Marynki” przypominamy, że oczekujemy na potwierdzenie wyników rekrutacji przez zakwalifikowanych kandydatów poprzez dostarczenie oryginałów wyników testów gimnazjalnych/ósmoklasisty i świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz karty zdrowia i 2 podpisanych fotografii do dnia:

24 lipca 2019 r. do godz. 13.00

Jednocześnie przypominamy, że kandydaci, którzy potwierdzili wolę przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów nie biorą udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 25 lipca o godz. 13.00.

Miło nam przekazać wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych wg artykułu w Głosie Wielkopolskim z 10 lipca 2019 r.

Oto 10 liceów z Poznania z najlepszymi wynikami matury obowiązkowej 2019 roku.

Kolejno podajemy: nazwę szkoły; średni wyniki procentowy z trzech przedmiotów obowiązkowych; w nawiasie wynik procentowy uczniów z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego na poziomie podstawowym.

 1.  Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - 84,74 (71,54; 85,93; 96,77)
 2.  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 84,37 (64,38; 92,43; 96,31)
 3.  II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 - 82,71 (70,97; 80,39; 96,79)
 4.  I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 80,62 (66,51; 80,99; 94,37)
 5.  III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - 80, 09 (65,81; 80,72; 93,76)
 6.  XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Charles de Gaulle'a w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - 79,72 (65,26; 77,43; 96,49)
 7.  Liceum Akademickie Da Vinci - 79,51 (64,54; 78,31;95,69)
 8.  VI Liceum Ogólnokształcące im.I.J.Paderewskiego - 79,27 (66,33; 77,26; 94,23)
 9.  V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej - 78,04 (63,53; 79,33; 91,27)
 10.  Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej - 76,1 (61,56; 76,3; 90,44)

W czwartek, 4 lipca 2019 r. o godz. 11.00 wychowawcy klas III wręczą tegorocznym absolwentom wyniki egzaminu maturalnego. Poszczególne klasy zapraszamy do następujących sal:

 • kl. 3A s. 114 (p. J. Błach),
 • kl. 3B s. 112 (p. I. Okoń),
 • kl. 3C s. 6 (p. K. Mischke),
 • kl. 3D s. 113 (p. B. Wieczerzycka),
 • kl. 3E s. 17 (p. K. Zawodni - Żychlińska),
 • kl. 3F s. 109 (p. M. Bartczak),
 • kl. 3G s. 12 (p. I. Promińska).

Wyniki egzaminu maturalnego dla absolwentów z poprzednich lat wyda p. dyr. F. Reinholz w sali 106.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!

Kandydatom do „Marynki” przypominamy, że oczekujemy na dostarczenie dokumentów niezbędnych do tegorocznej rekrutacji w następujących dniach:

 

21 czerwca (piątek)                                       12:00 – 15:00

24 czerwca (poniedziałek)                          10:00 – 15:00

25 czerwca (wtorek)                                     10:00 – 15:00

 

Kandydaci przynoszą:

 

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły uwierzytelnioną dużą pieczęcią okrągłą gimnazjum/szkoły podstawowej, pieczątką „za zgodność z oryginałem”, pieczątką i podpisem dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które kandydat ukończył;
 • kserokop zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty uwierzytelnioną dużą pieczęcią okrągłą gimnazjum/szkoły podstawowej, pieczątką „za zgodność z oryginałem”, pieczątką i podpisem dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które kandydat ukończył.
 • kopię/oryginał dyplomu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (olimpiady i konkursy przeprowadzane zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty).