W czwartek 21 lutego gościmy w naszej szkole Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości. Zachęcamy wszystkie pełnoletnie osoby do podjęcia tego wyzwania.

koordynator akcji Karolina Berej

W piątek, 15 lutego 2019 roku, odbyło się w naszej szkole spotkanie podsumowujące pracę szkolnych klubów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Gościliśmy przedstawicieli Wojewody Wielkopolskiego, Kurii Poznańskiej, IPN, Muzeum Narodowego, Kuratorium Wielkopolskiego, Wydziału Oświaty Miasta Poznania i oczywiście przedstawicieli Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Przyjechały do nas także delegacje ośmiu szkolnych klubów TPPW. Wszystkich zebranych przywitał szkolny chór "Marsylianką wielkopolską".

W pierwszej części głos zabrali między innymi przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, IPN i Muzeum Narodowego a w drugiej kluby młodzieżowe zdały relacje ze swoich działań. Spotkanie zakończyło się odczytaniem Apelu Młodzieży - zobowiązaniem do dalszego upamiętniania czynu powstańczego, który zwrócił 100 lat temu Wielkopolskę odradzającej się Ojczyźnie.

Od roku szkolnego 2018/19 LO św. Marii Magdaleny dołączyło do projektu realizowanego przez wiele szkół poznańskich i wielkopolskich "Trwała pamięć pokoleń" w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem MEMORAMUS.

Realizacja projektu rozpocznie się wystawą „Zbrodnia Katyńska. Wielkopolanie w dołach śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje” w auli Marynki.

Zapraszamy!

Z przyjemnością informujemy, że uczennice
Dominika Jabłońska i Dominika Taborek
przeszły do II etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych (Podstawowych) Język Niemiecki w Poznaniu (Edycja IV) organizowany przez Sekcję Lingwistyczną Koła Naukowego Germanistów działającą przy Instytucie Filologii Germańskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

II i III etap konkursu odbędzie się w sobotę, 13 kwietnia br. w budynku Collegium Novum UAM przy Alei Niepodległości 4 w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy!

Uczennice klasy IIID 12 lutego 2019r wysłuchały wykładów i dyskusji panelowej „Ewolucja i wiara.” prof. Jacka Radwana, prof. Tomasza Polaka, prof. Macieja Błaszaka i ks. prof. Janusza Nawrota.

Zagadnienia poruszane przez uczestników to m. in. Darwin o wierze. Kościół o Darwinie. Ewolucja umysłu religijnego.

Wykłady i dyskusje były niezwykle ciekawe i przedstawiały spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia.