Poznań, 20 lipca 2018 r.

 

UWAGA KANDYDACI DO LICEUM

ŚW. MARII MAGDALENY W POZNANIU

I ICH RODZICE 

 

Do sekretariatu szkoły wpłynęło 85 pism, próśb, odwołań, wniosków itp. w sprawie rekrutacji. W celu uniknięcia pisemnej indywidualnej korespondencji z Państwem w terminach administracyjnych informujemy co następuje poniżej.

    

1.                   Szkolna Komisja Rekrutacyjna Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu ogłasza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do następujących klas:

 

 

1 A   -  dwa wolne miejsca                 1 D   -  dwa wolne miejsca

1 B   -  jedno wolne miejsce               1 F   -  dwa wolne miejsca

1 C   -  trzy wolne miejsca                  1 G   - dwa wolne miejsca

 

2.        Kandydaci zainteresowani tymi miejscami powinni w dniach od 1 do 3 sierpnia 2018 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej wraz z kopiami wyników egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum. Złożone już wcześniej wnioski (85 pism) zostaną automatycznie uwzględnione w rekrutacji uzupełniającej.

 

3.          Zgodnie z harmonogramem Kuratorium Oświaty ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów i niezakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej nastąpi  24 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00.

 

4.        Potwierdzenie woli podjęcia nauki w LO św. Marii Magdaleny poprzez złożenie oryginałów wyników egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum, karty zdrowia i 2 fotografii – do  30 sierpnia 2018 r. , do godz. 12.00.

 

5.             Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych –31 sierpnia 2018 r., godz. 13.00.

 

Dnia 3 września 2018 r. (tj. poniedziałek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

według planu:

 • godz. 9:00 - Msza Święta w kościele o.o. Franciszkanów

 • godz. 10:00 - uroczystość w auli szkolnej dla uczniów klas I - ych i przedstawicieli klas II i III

 • godz. 11:00 - spotkania organizacyjne z wychowawcami.

Za serdeczne przyjęcie w tym dniu pierwszoklasistów odpowiadają uczniowie klasy 2d pod opieką

prof. Mileny Jankowskiej.

 Jednocześnie informuję, że o godz. 12:00 nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły biorą udział

w szkoleniu RODO.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

 

Dnia 30 sierpnia 2018 r. (tj.czwartek), o godz. 9:00, w sali nr 2 odbędzie się rada pedagogiczna według planu:

 1. analiza pracy szkoły w II sem roku szkolnego 2017/2018
 2. raport dyrektora z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018
 3. regulamin oceny pracy nauczyciela

Dnia 31 sierpnia 2018 r. (tj. piątek), o godz. 9:00, w sali nr 2 odbędzie się rada pedagogiczna  według planu:

 1. organizacja nowego roku szkolnego 2018/2019 i przydział zadań
 2. kształt nowego 4 letniego liceum - wypracowanie propozycji

Dnia 3 września 2018 r. (tj. piątek), w godzinach 12:00 - 13:30, w sali nr 2 odbędzie się rada pedagogiczna szkoleniowa poświęcona RODO.

 

Z wakacyjnymi pozdrowieniami.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

Informujemy, że uczniowie będą mogli zakupić podręczniki szkolne podczas kiermaszu, który będzie odbywał się w szkole w terminach:

5 września 2018 r. - I duża przerwa 10:35, II duża przerwa 13:30

7 września 2018 r. - I duża przerwa 10:35, II duża przerwa 13:30

10 września 2018 r. - I duża przerwa 10:35, II duża przerwa 13:30

Równolegle z kiermaszem nowych podręczników, wzorem lat ubiegłych absolwenci szkoły i uczniowie starszych klas będą sprzedawać używane podręczniki.

W czwartek 13 września 2018 r. odbędą się zebrania z Rodzicami według planu:

 • godzina 17:00 - spotkanie w auli Rodziców uczniów klas I - ych z dyrektorem szkoły;
 • godzina 18:10 - spotkanie Rodziców uczniów klas I, II i III - ich z wychowawcami we wskazanych salach lekcyjnych;
 • godzina 19:00 - spotkanie sprawozdawczo - wyborcze w auli Rodziców - wybranych przedstawicieli oddziałów I, II i III - ich.

Wykaz sal, w których odbywać się będą zebrania wywieszony będzie w holu szkoły.