Zapraszamy do zapoznania się z Jednodniówką Marynki, która dostępna jest tutaj.

Zapraszamy również do udziału w quizach:

 1. W dniu 27 kwietnia 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, podczas którego zatwierdzono klasyfikację wszystkich uczniów klas III.

 

 1. Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 27 kwietnia 2021 r  dokonano również wyboru Prymusa Szkoły oraz osób z II i III lokatą.  

Prymusem Szkoły rocznika 2021 została Olga Kokorniak z kl. 3D (średnia ocen 5,76 i zachowanie wzorowe),   II lokatę zajęła Julia Pukowicz z kl. 3G (średnia 5,72 i zachowanie wzorowe) a III lokatę zajął Karol Wapniarski z kl. 3F (średnia 5,47 i zachowanie wzorowe).

Stosowną uchwałą Rady Pedagogicznej wybrano też Natalię Teklik (3A), Barbarę Rojek (3B), Jakuba Winieckiego (3F), Karola Wapniarskiego (3F), Aleksandrę Kniaź (3D) oraz Tadeusza Wernera (3F) jako kandydatów do tegorocznego stypendium Ministra Edukacji i Nauki oraz nagród Prezydenta Miasta Poznania a Franciszka Linke (kl. 3F) do wyróżnienia Złotym Medalem Absolwenta Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu.  

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

 1. W związku z ogólną sytuacją dotycząca utrzymywania się pandemii koronawirusa w Polsce i związanymi z nią restrykcjami, podobnie jak w ubiegłym roku, nie będzie uroczystego absolutorium dla uczniów klas III.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły przez wychowawców klas III oraz nagród, wyróżnień, tableau i pamiątkowych dyplomów łacińskich będzie miało miejsce w piątek, 30 kwietnia 2021 r.

Uroczystość odbędzie się w budynku szkoły. Absolwenci zaproszeni są do liceum na wyznaczone godziny i do wskazanych sal wg następującej kolejności:

 

 • 09.00 kl. 3A – p. dyr. K. Matuszak w s. 109
 • 10.00 kl. 3B – p. prof. E. Dybowska w s. 106
 • 11.00 kl. 3C – p. prof. M. Chabierska w s. 1
 • 12.00 kl. 3F – p. prof. P. Berda w s. 5
 • 13.00 kl. 3G – p. prof. P. Kurczewski w s. 17
 • 14.00 kl. 3D – p. prof. prof. T. Kowalski w s. 14

 

 1. Porządek spotkań wychowawców ze swoimi klasami będzie wyglądał następująco (podaję przykład z klasą p. dyr. K. Matuszak):

o godz. 9.00 w sali lekcyjnej pojawia się pierwszych dziesięciu uczniów (kolejność alfabetyczna), ok. godz. 9.20 następnych dziesięciu, po kolejnych 20 minutach pozostali.

Po zakończeniu spotkania w poszczególnych grupach będzie można spotkać się i pożegnać z całą klasą w szkolnej auli.

W podobnych odstępach czasowych (ale oczywiście w innych godzinach) będą odbywały się spotkania w pozostałych klasach.

Oczywiście wszystkich obowiązują zasady bezpiecznego zachowania się w warunkach epidemii (właściwe odległości, maseczki, rękawiczki, własne długopisy do podpisania potwierdzenia odbioru świadectw i innych dokumentów).

Wychowawca, oprócz świadectwa  przekaże też absolwentom pamiątkowe dyplomy łacińskie, tableau, listy gratulacyjne dla uczniów i rodziców, okolicznościowe nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, wyróżnienia dla zasłużonych sportowców oraz dokumenty z rekrutacji do liceum.

Jednocześnie absolwenci mają obowiązek zdeponować u swoich wychowawców podpisane kalkulatory proste, z których będą korzystać podczas egzaminów maturalnych.

 

 1. O godzinie 14.00 dyrektor szkoły wręczy przed aulą szczególne wyróżnienia dla Prymusa Szkoły – Olgi Kokorniak (kl. 3D) oraz osób z II (Julia Pukowicz, kl. 3G ) i III lokatą (Karol Wapniarski, kl. 3F) i Złoty Medal Absolwenta dla Franciszka Linke (kl. 3F).

 

Po krótkiej uroczystości Prymus Szkoły – Olga Kokorniak odsłoni pamiątkową Złotą Tablicę Absolwentów rocznika 2021.

 

 1. Od wtorku, 4 maja 2021 r. zacznie obowiązywać w szkole nowy plan lekcji dla uczniów klas I i II, który zostanie zamieszczony w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej liceum. Jednocześnie przypominam, że w związku z rozpoczęciem tegorocznej sesji egzaminacyjnej i obowiązującym kalendarium roku szkolnego zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I i II rozpoczną się od poniedziałku, 10 maja 2021 r.

 

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

 

Z radością informujemy, że reprezentantka naszej szkoły w 45. Olimpiadzie Artystycznej, Joanna Smoczyk, zdobyła zaszczytny tytuł finalistki z wyróżnieniem!

Serdecznie gratulujemy!

W minionym tygodniu odbyły się zawody centralne LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, w których brały udział cztery osoby reprezentujące naszą szkołę. 

Z ogromną radością i nieskrywaną dumą informujemy, że dwie spośród nich: Barbara Rojek i Natalia Teklik uzyskały tytuły laureatek, natomiast Marta Heldt i Jakub Winiecki ukończyli olimpijskie zmagania z tytułami finalistów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim czworgu oraz ich naukowym opiekunkom i opiekunom.