Informujemy, iż oryginały dokumentów przyjmujemy w dniach 23 lipca - 30 lipca wg harmonogramu:

23 lipca (piątek) godz. 11.00 – 14.00 – aula szkoły,

26 lipca (poniedziałek) godz. 10.00 – 14.00 – aula szkoły,

27 lipca (wtorek) godz. 12.00 – 14.00 – sala 107,

28 lipca (środa) godz. 12.00 – 14.00 – sala 107,

29 lipca (czwartek) godz. 12.00 – 14.00 – sala 107,

30 lipca (piątek) godz. 12.00 – 15.00 – sala 107.

Sala 107 znajduje się na pierwszym piętrze, po prawej stronie.

Potwierdzenie woli nauki w Liceum św. Marii Magdaleny odbywa się poprzez złożenie oryginałów dokumentów:

  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty,
  3. oryginałów dyplomów laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych, które potwierdzają prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej,
  4. dwóch fotografii legitymacyjnych podpisanych na odwrocie ołówkiem (imię, nazwisko, PESEL),
  5. karty zdrowia ucznia pozyskanej od Pielęgniarki szkolnej SP,
  6. wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego zgody RODO:
  • klauzula informacyjna ogólna - kliknij tutaj,
  • zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka i jego opiekuna prawnego w celach informacyjnych i promocyjnych - kliknij tutaj,

Składając oryginały dokumenty przyjmujecie Państwo równocześnie do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej.

Informujemy, że w czasie wakacji sekretariat uczniowski jest czynny od 8 do 13.

Przypominam wszystkim abiturientom, że w poniedziałek, 5 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w wyznaczonych salach w szkole będzie można odebrać wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Proszę pamiętać, że w przypadku nieobecności absolwenta konieczne jest wystawienie stosownego upoważnienia do odbioru wyników egzaminów.

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

Poznań, 25 czerwca 2021 r.

W imieniu swoim własnym i pani dyrektor Katarzyny Matuszak przekazujemy dzisiaj wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom serdeczne pozdrowienia z okazji zakończenia roku szkolnego 2020-2021. Słowo „pozdrowienia” nabrało w ciągu ostatnich kilku miesięcy nowego i szczególnego znaczenia…

Mamy nadzieję, że upragniony przez nas czas wakacji pozwoli nam na zasłużony odpoczynek i prawie dwa miesiące wytchnienia od szkolnej codzienności, zwłaszcza w jej  zdalnej formule.

Kończymy ten wyjątkowy i cokolwiek dziwny rok szkolny z promocją wszystkich uczniów do klas następnych i nadzieją, że kolejny rok szkolny będzie bardziej zwyczajny, przewidywalny i stacjonarny niż poprzedni…

Życząc każdemu z nas udanych wakacji wyrażamy też nadzieję, że spotkamy się wszyscy po bezpiecznie spędzonych wakacjach już 1 września.

 

 Dyrekcja szkoły - Jerzy Sokół i Katarzyna Matuszak.