Z wielką radością zawiadamiamy, że Maja Mowlik z klasy 1B oraz Aleksandra Szwarc z klasy 2B zostały laureatkami III edycja Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Finalistkami tejże olimpiady zostały: Marta Kaźmierczak, Pola Bąk oraz Aleksandra Wituła z klasy 3B 3B.

Serdecznie gratulujemy!

Z przyjemnością informujemy że Filip Bestrzyński z klasy 3a otrzymał tytuł finalisty XXXVII Olimpiady Języka Łacińskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Motto:

Nigdy bez gniewu nie patrzę na przewrotność tych ludzi, którzy nauczycieli szkolnych mają niemal za nic (…)”. A. Frycz-Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, (1551).

 

 1. Jesteśmy w pełni przekonani o słuszności słów Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, które na stronie Naszej Szkoły umieścili Rodzice naszych Uczniów: „(…) wy, którzy rządzicie sprawami ludzkimi, myślcie o tym, by nauka była w poszanowaniu. (…) Przed Sędzią Najwyższym musicie zdać rachunek ze spełnienia tego obowiązku i ponieść zasłużoną karę, jeśli go zaniedbacie”.
 2. Powtarzamy to, na co zwracaliśmy uwagę od pierwszego dnia strajku nauczycieli. Nie dotyczy on wyłącznie postulatów płacowych. Wynika również z obawy o przyszłość naszych Uczniów.
 3. Jako nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, jednej z najstarszych szkół w Polsce, jesteśmy świadomi swej pozycji, roli i kompetencji. Potrafimy sami stanowić o sobie! Nie ulegniemy skrajnie nieprzychylnym, populistycznym słowom i opiniom padającym ze strony rządzących.
 4. Oczekujemy od Premiera Mateusza Morawieckiego - najważniejszego polskiego urzędnika - podjęcia samodzielnych i skutecznych działań zmierzających do rozwiązania coraz bardziej palących problemów polskiej szkoły.
 5. Jesteśmy oburzeni i zażenowani brakiem jakiejkolwiek próby dialogu ze strony p. minister Anny Zalewskiej. Uważamy, że również pani wicepremier - Beata Szydło - nie podjęła rzetelnych negocjacji ze stroną społeczną.
 6. Odczuwamy wyraźny brak zaangażowania Prezydenta Rzeczypospolitej w próby zażegnania eskalującego konfliktu.
 7. Wiemy już na pewno, że jako nauczyciele nie możemy liczyć na słowa zrozumienia ze strony Pierwszej Damy - Agaty Kornhauser-Dudy.
 8. Jesteśmy oburzeni i zażenowani modelowym wręcz procesem manipulacji, który ma miejsce w mediach publicznych; sprzeciwiamy się demagogicznym działaniom ze strony urzędników państwowych i niektórych polityków, które zmierzają do skłócenia środowiska nauczycielskiego.
 9. Wyraźnie podkreślamy, że nikt z nas nie należy do żadnego związku zawodowego nauczycieli i jako w najwyższej mierze niewłaściwe traktujemy wypowiedzi łączące nasz protest z działaniami politycznymi.
 10. Składamy serdeczne podziękowania Naszym Uczniom i ich Rodzicom oraz wszystkim osobom i środowiskom, które wspierają nas w proteście i sporze o kształt polskiej edukacji, o wizję wykształconego, inteligentnego pokolenia młodych ludzi i wreszcie - godność pracy nauczyciela.
 11. Wzywamy do jedności wszystkie opiniotwórcze środowiska, które sprzeciwiają się degradacji polskiej oświaty. Przywróćmy prestiż polskiej szkole, przywróćmy godność polskim nauczycielom!

Z wielką radością zawiadamiamy, że Jan Banowski z klasy 3a zdobył zaszczytny tytuł laureata XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Finalistkami tejże olimpiady zostali: Ewelina Falkowska z klasy 2d, Maya Machota z klasy 3b oraz Franciszek Świderski z klasy 1b.

Serdecznie gratulujemy!

Szanowni Państwo - Rodzice i Uczniowie "Marynki".

W związku z uzyskaniem zgody od organu prowadzącego i nadzorującego (Wydział Oświaty i Kuratorium Oświaty w Poznaniu) na zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Liceum  św. Marii Magdaleny w Poznaniu w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek-środa) informuję, że jeśli nie dojdzie do podpisania porozumienia i zakończenia lub zawieszenia protestu, zajęcia w naszej szkole zostaną w tych dniach zawieszone.

O dalszym rozwoju sytuacji będę starał się Państwa informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny lub stronę www. Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.