Szanowni Państwo - Rodzice i Uczniowie "Marynki".

 W związku z uzyskaniem zgody od organu prowadzącego i nadzorującego (Wydział Oświaty i Kuratorium Oświaty w Poznaniu) na zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. (środa-piątek) informuję, że jeśli nie dojdzie do podpisania porozumienia i zakończenia protestu, zajęcia w naszej szkole zostaną w tych dniach zawieszone.

O dalszym rozwoju sytuacji będę starał się Państwa informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny lub stronę www. Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

Motto:

Nigdy bez gniewu nie patrzę na przewrotność tych ludzi, którzy nauczycieli szkolnych mają niemal za nic (…)”. A. Frycz-Modrzewski,

O poprawie Rzeczypospolitej, (1551), księga V – O szkole – rozdział II.

 

Wypowiadamy się jako nauczyciele nienależący do żadnego związku zawodowego:

 

1. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska przekonywała: „gdy zadłużamy się na edukację, rosną szanse na poprawę jakości życia”. Strajk, w którym uczestniczymy, nie dotyczy tylko postulatów płacowych. Wynika też z obawy o przyszłość naszych uczniów. Kolejne oświatowe działania zasadniczo ograniczają możliwości stymulowania rozwoju młodych ludzi i przygotowywania ich nie do egzaminów, ale przede wszystkim życia w coraz szybciej i coraz bardziej zmieniającym się nowoczesnym świecie.

 

2. Stoimy na stanowisku, że zarówno Pan Premier Mateusz Morawiecki, jak i przedstawiciele jego rządu – premier Beata Szydło, a w szczególności minister edukacji - Anna Zalewska – wykazują daleko idący brak empatii w procesie rozwiązywania problemów polskiej oświaty.

 

3. Oceniamy, że w działaniach rządu widoczny jest brak konsultacji z gronem eksperckim (tak ekonomicznym, jak i dydaktycznym), które mogłoby odpowiedzialnie wypowiedzieć się w kwestii funkcjonowania systemu edukacji w szkole.

 

4. Uważamy, że w działaniach resortu edukacji nie zostały uwzględnione miarodajne, zobiektywizowane badania edukacyjne, wedle których wartościować by można zarówno jakość reformy edukacji, jak i wizje nowoczesnej, proeuropejskiej polskiej szkoły.

 

5. Wyrażamy mocne zaniepokojenie populistycznym żonglowaniem danymi dotyczącymi tak czasu pracy nauczycieli w szkole, jak i wysokości ich zarobków.

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie "Marynki".

W związku z uzyskaniem zgody od organu prowadzącego (Wydział Oświaty) na zawieszenie zajęć dydaktyczno wychowawczych w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu w dniach 8-9 kwietnia 2019 r. informuję, że jeśli rozmowy pomiędzy stronami konfliktu nie doprowadzą do podpisania porozumienia - od poniedziałku, 8 kwietnia 2019 r. zajęcia w naszej szkole zostaną zawieszone.

O dalszym rozwoju sytuacji będę starał się Państwa informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny lub stronę www.

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

 

Od dwóch miesięcy podczas posiedzeń Rady Rodziców dyskutujemy problem zgłoszony przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz Dyrekcję szkoły, dotyczący nienależytego zabezpieczenia hali sportowej przed nagrzewaniem promieniami slonecznymi. Temperatura jaka tam panuje wynosi w miesiącach wiosenno/letnich nawet 340C. Nie ma ani klimatyzacji, ani odpowiedniego systemu wietrzenia. (Wczoraj podczas « wizji lokalnej » jakiej dokonaliśmy, kiedy na dworze o godz. 19 :00 było zaledwie 10 stopni, temperatura w hali wynosiła 25 stopni !)

W hali odbywają się nie tylko zajęcia sportowe, ale także pisemne matury, które zbliżają się wielkimi krokami.

Po rozpoznaniu kilku sposobów zabezpieczenia okien przed termicznym nagrzewaniem oraz oślepiającym słońcem uznaliśmy, że optymalnym sposobem będzie zakup rolet zewnętrznych.

Rada Rodziców postanowiła wesprzeć tę inwestycję finansowo. Kwota, o której mowa to 31.000 zł.(trzydzieści jeden tysięcy zł.) brutto. Zależy nam bardzo na możliwości sfinalizowania montażu rolet już na tegoroczne matury, aby zapewnić uczniom bardziej komfortowe warunki pisania egzaminu dojrzałości.

W związku z powyższym, zwracamy się w imieniu Rady Rodziców do wszystkich rodziców uczniów, a zwłaszcza rodziców klas trzecich, do wsparcia tej inicjatywy, poprzez dokonanie przez wszystkich deklarowanych na początku roku  wpłat i w miarę możliwości przelanie dodatkowych środków, na tę ważną inwestycję.

Liczymy na wsparcie rodziców, bo każda złotówka się liczy!

Pieniądze można wpłacać na konto RR, numer znajduje się na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców/Konto Rady Rodziców , bądź do przygotowanych specjalnie puszek, które dziś dostępne będą podczas godziny informacyjnej.

Dziękujemy za Państwa życzliwość. Proszę pamiętać, że bez Państwa wsparcia zrealizowanie takiego projektu nie byłoby możliwe, dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdą wpłaconą  sumę.

Z poważaniem

Wanda Damasiewicz-Przewodnicząca RR