RODZAJE KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
- PO GIMNAZJUM

 

 

RODZAJE KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
- PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

 

Siatki godzin dla klas znajdują się w zakładce Dokumenty szkoły/Plany nauczania.