Język polski:

 • mgr Jolanta Błach
 • mgr Aneta Cierechowicz
 • dr Tomasz Kowalski
 • mgr Ireneusz Okoń
 • mgr Michał Ratajczak

Język angielski:

 • mgr Marta Bartczak
 • mgr Małgorzata Chabierska
 • mgr Anna Domaradzka
 • mgr Katarzyna Matuszak
 • mgr Iga Naumiec
 • mgr Agata Skibska
 • mgr Małgorzata Woźniak

Język niemiecki:

 • mgr Paweł Kurczewski
 • mgr Katarzyna Zawodni Żychlińska

Język francuski:

 • mgr Jolanta Kiszka
 • mgr Karolina Berej

Język hiszpański:

 • mgr Alicja Bilicka-Jaranowska
 • mgr Agnieszka Filipiak

Historia i Wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Przemysław Bandel
 • mgr Ewa Dybowska
 • mgr Jerzy Sokół - dyrektor szkoły

Informatyka:

 • mgr Grzegorz Telman
 • mgr Bożena Wieczerzycka

Matematyka:

 • mgr Piotr Berda
 • dr Mieczysław Kulas
 • dr Krzysztof Nowakowski
 • mgr Irena Promińska
 • mgr Łukasz Raczkowski

Fizyka:

 • dr Filip Reinholz - wicedyrektor szkoły
 • mgr E.Hofman-Gierka

Chemia:

 • mgr Kinga Mischke

Biologia:

 • mgr Milena Jankowska
 • mgr Piotr Mazurkiewicz
 • mgr Hanna Skrzypczak (doradca metodyczny)

Geografia:

 • mgr Anna Mrula

Przedsiębiorczość:

 • mgr Jolanta Kiszka
 • mgr Anna Mrula

Wiedza o kulturze:

 • mgr Janina Nowak

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Karolina Berej

Wychowanie Fizyczne:

 • mgr Katarzyna Gibajło
 • mgr Ewa Haber
 • mgr Jerzy Styskal
 • mgr Joanna Sulejewska

Religia:

 • ks. Piotr Bielecki - o. Leonard
 • ks. Marcin Ćmil
 • ks. Michał Przybylski

Nauczyciel bibliotekarz:

 • mgr Jolanta Kiszka
 • mgr Ewa Wąsik
 • mgr Bożena Wieczerzycka

Psycholog:

 • mgr Małgorzata Dudek

Doradca zawodowy:

 • mgr Urszula Ksenycz

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • mgr Alina Zerbe

Etyka

 • mgr Dariusz Pawłowski
Klasa Wychowawca
I A mgr Katarzyna Matuszak
I B mgr Ewa Dybowska
I C mgr Małgorzata Chabierska
I D dr Tomasz Kowalski
I F mgr Piotr Berda
I G mgr Paweł Kurczewski

 

Klasa Wychowawca
II A mgr Przemysław Bandel
II B dr Krzysztof Nowakowski
II C mgr Piotr Mazurkiewicz
II D mgr Milena Jankowska
II F dr Filip Reinholz
II G mgr Anna Mrula

 

Klasa Wychowawca
III A mgr Jolanta Błach
III B mgr Ireneusz Okoń
III C mgr Kinga Mischke
III D mgr Bożena Wieczerzycka
III E mgr Katarzyna Zawodni-Żychlińska
III F mgr Marta Perlińska
III G mgr Irena Promińska