Język polski:

 • mgr Jolanta Błach
 • mgr Aneta Cierechowicz
 • mgr Hanna Dylewicz
 • dr Tomasz Kowalski
 • mgr Ireneusz Okoń
 • mgr Agnieszka Stefanowska

Język angielski:

 • mgr Małgorzata Chabierska
 • mgr Katarzyna Matuszak
 • mgr Zuzanna Pawlak
 • mgr Marta Perlińska
 • mgr Agata Skibska
 • mgr Małgorzata Woźniak

Język niemiecki:

 • mgr Paweł Kurczewski
 • mgr Katarzyna Zawodni Żychlińska

Język francuski:

 • mgr Jolanta Kiszka
 • mgr Karolina Berej

Język hiszpański:

 • mgr Alicja Bilicka-Jaranowska
 • mgr Agnieszka Filipiak

Język łaciński:

 • mgr Jolanta Gniadek
 • mgr Agnieszka Dębiak-Król

Historia i Wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Przemysław Bandel
 • mgr Ewa Dybowska
 • mgr Jerzy Sokół-wicedyrektor szkoły

Informatyka:

 • mgr Grzegorz Telman
 • mgr Bożena Wieczerzycka

Matematyka:

 • mgr Piotr Berda
 • dr Mieczysław Kulas
 • dr Krzysztof Nowakowski
 • mgr Irena Promińska
 • mgr Łukasz Raczkowski
 • mgr Lucyna Woch - dyrektor szkoły

Fizyka:

 • dr Filip Reinholz
 • mgr Paweł Saneluta

Chemia:

 • mgr Kinga Mischke

Biologia:

 • mgr Milena Jankowska
 • mgr Piotr Mazurkiewicz
 • mgr Hanna Skrzypczak (doradca metodyczny)

Geografia:

 • mgr Anna Mrula

Przedsiębiorczość:

 • mgr Anna Mrula

Wiedza o kulturze:

 • mgr Janina Nowak

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Karolina Berej

Wychowanie Fizyczne:

 • mgr Katarzyna Gibajło
 • mgr Ewa Haber
 • mgr Jerzy Styskal
 • mgr Joanna Sulejewska

Religia:

 • ks. Piotr Bielecki - o. Leonard
 • ks. Marcin Ćmil
 • ks. Michał Przybylski

Nauczyciel bibliotekarz:

 • mgr Jolanta Kiszka
 • mgr Ewa Wąsik
 • mgr Bożena Wieczerzycka

Psycholog:

 • mgr Małgorzata Dudek

Doradca zawodowy:

 • mgr Urszula Ksenycz

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • mgr Alina Zerbe

Etyka

 • mgr Dariusz Pawłowski
Klasa Wychowawca
I A mgr Przemysław Bandel
I B dr Krzysztof Nowakowski
I C mgr Piotr Mazurkiewicz
I D mgr Milena Jankowska
I F dr Filip Reinholz
I G mgr Anna Mrula

 

Klasa Wychowawca
II A mgr Jolanta Błach
II B mgr Ireneusz Okoń
II C mgr Kinga Mischke
II D mgr Bożena Wieczerzycka
II E mgr Katarzyna Zawodni-Żychlińska
II F mgr Marta Perlińska
II G mgr Irena Promińska

 

Klasa Wychowawca
III A mgr Agnieszka Filipiak
III B mgr Hanna Dylewicz
III C mgr Ewa Dybowska
III D mgr Agata Skibska
III E mgr Paweł Kurczewski
III F mgr Karolina Berej