Wznowienie działalności Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny

W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyło się walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny, podczas którego podjęto uchwałę o wznowieniu działalności Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny oraz wybrano nowy zarząd w składzie:

- Jarosław Jankowski - Prezes Zarządu;

- Daniel Nowicki - Skarbnik;

- Jerzy Sokół - Sekretarz;

- Grzegorz Borys - Zastępca Prezesa Zarządu;

- prof. Andrzej Dubas - Członek Zarządu.

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu zawiesza działalność z dniem 10 kwietnia 2015 roku .

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że kolejne zebranie zarządu Stowarzyszenie odbędzie się 5 X 2012 r., godz. 17.00 i będzie połączone z przyjęciem w poczet uczniów „Marynki” uczniów klas I.

Poznań, 20 czerwca 2012 r.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu w sprawie przyznania „Medalu 700 – lecia Szkoły”

W związku z odejściem na zasłużoną emeryturę lub podjęciem pracy w innej parafii, w uznaniu zasług dla Liceum św. Marii Magdaleny, Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu postanowił uhonorować „Medalem 700 – lecia Szkoły” następujące osoby:

 • p. prof. Elżbieta Ławniczak – nauczycielka j. francuskiego, – 22 lata pracy w „Marynce” (od 1990r.)
 • p. prof. Wojciech Pieczyński – nauczyciel fizyki, – 21 lat pracy w „Marynce” (od 1991r.)
 • p. prof. Romulad Melerowicz – nauczyciel j. polskiego, – 14 lat pracy w „Marynce” (od 1998r.)
 • ks. Paweł Kujawa – nauczyciel religii, – 14 lat pracy w „Marynce” (od 1998r.)
 • p. prof. Urszula Banasiak – nauczyciel – bibliotekarz, – 13 lat pracy w „Marynce” (od 1999r.)
 • p. prof. Zbigniew Framski – nauczyciel chemii, – 19 lat pracy (z przerwami) w „Marynce” (od 1993r.)
 • ks. Szymon Nowicki – nauczyciel religii, – 6 lat pracy w „Marynce” (od 2006r.)

Poznań, 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu

W związku z konsekwencjami wynikającymi z wprowadzenia nowej podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych i trwającymi protestami społecznymi, w których przedstawiciele różnych środowisk apelują do władz o zmianę polityki oświatowej MEN, Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu wyraża swój obywatelski sprzeciw wobec zmian planowanych w polskiej oświacie.

Chcielibyśmy w ten sposób upomnieć się o zachowanie historii, jako przedmiotu będącego nie tylko jednym z wielu nauczanych w polskich szkołach, ale przede wszystkim jako fundamentu naszej narodowej tradycji, tożsamości i dziedzictwa kulturowego.

Zwracamy się do władz o wycofanie szkodliwych dla polskiej szkoły propozycji oraz oczekujemy szerokiej społecznej dyskusji nad współczesnym obliczem polskiej szkoły.

Poznań, 26 kwietnia 2012 r.

Dane osobowe członków zarządu Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu

 1. Marzena Bobryk
 2. Grzegorz Borys
 3. prof. Andrzej Dubas
 4. Maciej Matysek
 5. Daniel Nowicki
 6. Jerzy Sokół

Prezesem Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny wybrany został Jerzy Sokół.