W czwartek 13 września 2018 r. odbędą się zebrania z Rodzicami według planu:

  • godzina 17:00 - spotkanie w auli Rodziców uczniów klas I - ych z dyrektorem szkoły;
  • godzina 18:10 - spotkanie Rodziców uczniów klas I, II i III - ich z wychowawcami;
  • godzina 19:00 - spotkanie sprawozdawczo - wyborcze Rodziców w auli szkolnej, na które zapraszamy ustępującą Radę Rodziców i wybranych przedstawicieli oddziałów I, II i III - ich.

 Wykaz sal, w których odbywać się będą zebrania wywieszony będzie w holu szkoły.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu informuje, że kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w Liceum św. Marii Magdaleny poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego wg następującego porządku:

w auli liceum:  12 lipca 2018 r. (czwartek)  od godz. 10.00 do godz. 14.00  

w auli liceum:  13 lipca 2018 r. (piątek)  od godz. 10.00 do godz. 14.00  

 

w sekretariacie szkoły: do 19 lipca 2018 r. (czwartek)  do godz. 12.00  

 

 

Przypominam, że 3 lipca 2018 r. o godzinie 11:00 w auli szkolnej będą wydawane świadectwa dojrzałości.

Absolwentów z poprzednich lat zapraszam po odbiór dokumentów do sali nr 17. Lucyna Woch, dyrektor szkoły

Dnia 22 czerwca 2018 r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 według planu:

godz. 8:00 - Msza Święta w Kościele Ojców Franciszkanów

godz. 9:00 - Uroczystość w auli szkolnej

godz. 10:30 - Spotkanie z wychowawcami, rozdanie świadectw i nagród w salach w/g przydziału w holu szkoły

 

Informujemy, że od godziny 12:00 do godziny 15:00 w auli zespoły nauczycieli będą przyjmować dokumenty od kandydatów do szkoły.

 

Dyrekcja Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu informuje, że w sekretariacie szkoły można otrzymać loginy i hasła wygenerowane przez OKE w Poznaniu, które pozwolą na sprawdzenie indywidualnych wyników egzaminów maturalnych w 2018 r. Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl.

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).