W czwartek, 4 lipca 2019 r. o godz. 11.00 wychowawcy klas III wręczą tegorocznym absolwentom wyniki egzaminu maturalnego. Poszczególne klasy zapraszamy do następujących sal:

  • kl. 3A s. 114 (p. J. Błach),
  • kl. 3B s. 112 (p. I. Okoń),
  • kl. 3C s. 6 (p. K. Mischke),
  • kl. 3D s. 113 (p. B. Wieczerzycka),
  • kl. 3E s. 17 (p. K. Zawodni - Żychlińska),
  • kl. 3F s. 109 (p. M. Bartczak),
  • kl. 3G s. 12 (p. I. Promińska).

Wyniki egzaminu maturalnego dla absolwentów z poprzednich lat wyda p. dyr. F. Reinholz w sali 106.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!

Kandydatom do „Marynki” przypominamy, że oczekujemy na dostarczenie dokumentów niezbędnych do tegorocznej rekrutacji w następujących dniach:

 

21 czerwca (piątek)                                       12:00 – 15:00

24 czerwca (poniedziałek)                          10:00 – 15:00

25 czerwca (wtorek)                                     10:00 – 15:00

 

Kandydaci przynoszą:

 

  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły uwierzytelnioną dużą pieczęcią okrągłą gimnazjum/szkoły podstawowej, pieczątką „za zgodność z oryginałem”, pieczątką i podpisem dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które kandydat ukończył;
  • kserokop zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty uwierzytelnioną dużą pieczęcią okrągłą gimnazjum/szkoły podstawowej, pieczątką „za zgodność z oryginałem”, pieczątką i podpisem dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które kandydat ukończył.
  • kopię/oryginał dyplomu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (olimpiady i konkursy przeprowadzane zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty).

Uroczyste zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw w „Marynce” będzie miało miejsce, tak jak pierwotnie planowaliśmy, w piątek, 21 czerwca 2019 r.

Plan uroczystości:

9.30 – msza św. w kościele oo. Franciszkanów

10.15 – uroczystość w auli szkolnej

11.00 – pożegnanie wychowawców z uczniami w wyznaczonych klasach.

We wtorek, 11 czerwca „drużyna” nauczycieli wychowania fizycznego z „Marynki (Katarzyna Gibajło, Anna Wojtaszak i Jerzy Styskal) oraz dyrektor Jerzy Sokół odebrali wyróżnienie dla najbardziej usportowionej szkoły w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej wraz z certyfikatem na zakup sprzętu sportowego w wysokości 4000 zł.

Przy okazji warto zauważyć, że to sportowe wyróżnienie otrzymaliśmy już 12 raz z rzędu!

Naszym sportowcom i nauczycielom wychowania fizycznego serdecznie gratulujemy!

 

 

 

L.p.

KLASA

WYCHOWAWCA/opiekun

TERMIN

MIEJSCE

RODZAJ  WYJAZDU

ILOŚĆ uczestników

Ilu uczniów nie jedzie

1

 

1 A

 

p. K. Matuszak

p. A. Skibska

16-19 VI

 

Wilno

 

wycieczka turystyczno-

krajoznawcza

21

 

3

 

2

 

1 B

 

p. I. Okoń

p. E. Dybowska

16-19 VI

 

Wilno

 

wycieczka turystyczno-

krajoznawcza

30

 

1

 

3

 

1 C

 

p. M. Chabierska

p. E. Haber

17-19 VI

 

Kotlina Jeleniogórska

(Jagniątkowo)

wycieczka turystyczno-

krajoznawcza

28

 

3

 

4

 

1 D

 

p.T.Kowalski/F.Reinholz

p. A. Bilicka Jaranowska

16-19 VI

 

Wilno

 

wycieczka turystyczno-

krajoznawcza

30

 

1

 

5

 

1 F

 

p. P. Berda

p. J. Styskal

16-19 VI

 

Bieszczady, Lwów

 

wycieczka turystyczno-

krajoznawcza

30

 

0

 

6

 

1 G

 

p. P. Kurczewski

p. K. Gibajło

16-19 VI

 

Bieszczady, Lwów

 

wycieczka turystyczno-

krajoznawcza

28

 

3

 

7

 

2 A

 

p. P. Bandel

p. A. Wojtaszak

17-19 VI

 

Kotlina Kłodzka

Książ

wycieczka turystyczno-

krajoznawcza

29

 

2

 

8

 

2 B

 

p. K. Nowakowski

p. M. Kulas

17-19 VI

 

Kraków

 

wycieczka turystyczno-

krajoznawcza

24

 

5

 

9

 

2 C

 

p. P. Mazurkiewicz

               REZYGNACJA  Z  WYCIECZKI - LEKCJE W SZKOLE

10

 

2 D

 

p. M. Jankowska

p. H. Skrzypczak

17-19 VI

 

Świnoujście

Międzyzdroje

wycieczka turystyczno-

krajoznawcza

27

 

4

 

11

 

2 F

 

p. F. Reinholz

               REZYGNACJA  Z  WYCIECZKI - LEKCJE W SZKOLE

12

 

2 G

 

p. A. Mrula

p. I. Promińska

17-19 VI

 

Kotlina Jeleniogórska

(Jagniątkowo)

wycieczka turystyczno-

krajoznawcza

24

 

1