Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wraz z rodzicami na Drzwi Otwarte, które odbędą się 14.03. br. w godz. 17.00-20.00.

Rada Rodziców informuje, że w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 nie będą przyznawane stypendia socjalne Rady Rodziców.

Decyzja o nieprzyznawaniu w obecnym semestrze stypendiów socjalnych wynika z braku możliwości ich sfinansowania w dotychczasowej formie i wysokości z funduszu Rady Rodziców (bez uszczerbku dla wsparcia finansowego udzielanego przez Radę Rodziców na potrzeby Szkoły oraz w związku działalnością jej uczniów).

Program pomocy socjalnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zostaje natomiast utrzymany w zakresie możliwości ubiegania się przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny o jednorazową zapomogę finansową.

O zapomogę taką mogą ubiegać uczniowie znajdujący się w szczególnych sytuacjach losowych. Wniosek o jednorazową zapomogę finansową wymaga pisemnego uzasadnienia oraz wymaga zaopiniowania przez wychowawcę klasy.

Poznań, dnia 19 lutego 2014 roku.
Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny

Szanowni Państwo,

w środę 19 lutego 2014 roku o godzinie 18.10, w sali nr 2 odbędzie się kolejne zebranie Rady Rodziców, na które serdecznie Państwa zapraszam.

Jacek Stokłosa
Przewodniczący Rady Rodziców

W związku z przeprowadzaniem maturalnych egzaminów próbnych, także w godzinach popołudniowych, termin wywiadówki za I okres został przesunięty wyjątkowo na poniedziałek 20 stycznia o godz. 18:10.

W tym dniu, o godzinie 19:15, w bibliotece szkolnej, odbędzie się także spotkanie Rady Rodziców, na które zaprasza Pan Przewodniczący Jacek Stokłosa.

W ubiegłym roku szkolnym zorganizowany został po raz dwunasty konkurs pod hasłem „Czy znasz swój region – Wielkopolskę?” i zaproponowano udział w nim kilkunastu poznańskim szkołom. W tym roku uczniowie naszego miasta będą mogli ponownie uczestniczyć w kolejnym, trzynastym regionalnym konkursie wiedzy.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat konkursu, które dostępne są pod tym linkiem.

Serdecznie zapraszam do udziału - Anna Mrula