Kandydatom do „Marynki” przypominamy, że podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi:

16 lipca 2019 r. godz. 10.00

Jednocześnie przypominamy, że oczekujemy na potwierdzenie wyników rekrutacji przez zakwalifikowanych kandydatów poprzez dostarczenie oryginałów wyników testów gimnazjalnych/ósmoklasisty i świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz karty zdrowia i 2 podpisanych fotografii w dniach:

16 lipca 2019 r. godz. 10.00 - 14.00

17 lipca 2019 r. godz. 10.00 - 14.00

Przyjmowanie oryginałów dokumentów w sekretariacie szkoły będzie możliwe do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 25 lipca o godz. 13.00.