Kultura jest tym, przez co człowiek, jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem: bardziej „jest”.

Jan Paweł II, Przyszłość człowieka zależy od kultury.
Przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 roku w UNESCO

Wraz z nowym rokiem szkolnym pełnym wyzwań lekcyjnych, wieloma pomysłami na spędzanie czasu wolnego "pamiętajcie o kulturze" - wśród innych możliwości rozważcie te, które proponują Wam nauczyciele - poloniści w teatrach Poznania, Warszawy, Wrocławia; w kinach studyjnych - szczegóły w zakładce POZA LEKCJAMI - KINO, TEATR, na tablicach ogłoszeń (holl - parter) i u Profesorów - Polonistów

Koordynacja wyjść i wyjazdów - sala 112/prof.I. Okoń

Informujemy, że uczniowie będą mogli zakupić podręczniki szkolne podczas kiermaszu, który będzie odbywał się w szkole w dniach 2, 4, 7 i 9 września 2015 r., w godzinach od 10.30 do 14.30.

Równolegle z kiermaszem nowych podręczników, wzorem lat ubiegłych absolwenci szkoły będą również sprzedawać używane podręczniki szkolne.

Dnia 1 września 2015 r. (tj. we wtorek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 według planu:

 

  • godz. 9:00 - Msza Święta w kościele o.o. Franciszkanów
  • godz. 10:00 - uroczystość w auli szkolnej dla uczniów klas I - ych i przedstawicieli klas II i III
  • godz. 11:00 - spotkania organizacyjne z wychowawcami.

 

Za serdeczne przyjęcie w tym dniu pierwszoklasistów odpowiadają uczniowie klasy 2G pod opieką prof. Katarzyny Matuszak.

Rada Pedagogiczna organizująca rok szkolny 2015-2016 odbędzie się w poniedziałek, 31 VIII 2015 r. od godz. 9.00.

Przypominamy, że:

- pisemny egzamin maturalny z matematyki odbędzie się 25 VIII 2015 r. Początek egzaminu o godz. 9.00 w sali 107. Zbiórka zdających o godz. 8.00.

- ustny egzamin maturalny z języka angielskiego odbędzie się 25 VIII 2015 r. Początek egzaminu o godz. 9.00 w sali 106. Zbiórka zdających o godz. 8.00.

 

Egzaminy poprawkowe:

- z matematyki odbędą się 28 VIII 2015 r. Początek egzaminów o godz. 8.30 w sali 106.

- z języka polskiego odbędzie się 28 VIII 2015 r. Początek egzaminu o godz. 9.00 w sali 107.