19 kwietnia grupa uczniów klasy 3I uczestniczyła w wykładach na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Wysłuchaliśmy dwóch wykładów: Czy AI zastąpi matematyków? (dr Bartosz Naskręcki) oraz Sztuczna empatia (dr Joanna Siwek). Podczas pierwszego wykładu dowiedzieliśmy się o najnowszych narzędziach z zakresu sztucznej inteligencji i możliwości ich wykorzystania w pracy badawczej matematyka. W trakcie drugiego wykładu usłyszeliśmy o idei maszyny zdolnej do samodzielnego myślenia, decydowania i uczenia się oraz związane z tym wyzwania i zagrożenia. 

9 kwietnia klasa 1G uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Odwiedziliśmy Muzeum Ziemi, gdzie zobaczyliśmy piękne okazy skał i minerałów odnalezionych na terenie Polski, jak również pochodzących z różnych regionów świata. Szczególnie podobały nam się bogate zbiory agatów, różnorodne skamieniałości. Zobaczyliśmy unikalną kolekcję polskich meteorytów, w tym dwa duże  fragmenty meteorytu "Morasko" (ważące 261 i 160 kg). Zwiedziliśmy również Lapidarium - Ogród Skalny prezentujący duże okazy skał.  Czas w muzeum spędziliśmy ciekawie, ściskając na pożegnanie Wielką Łapę azjatyckiego Teropoda.

We wtorek 16 kwietnia klasa 1F odwiedziła Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Obejrzeliśmy stałe wystawy. Odwiedziliśmy Teatr Wysokich Napięć, gdzie uczestniczyliśmy w pokazie ''Generator Van de Graafa''. Podczas tego pokazu włosy dosłownie stanęły nam dęba! Poznaliśmy szereg zasad rządzących elektromagnetyzmem. Byliśmy również w Planetarium, gdzie obejrzeliśmy film ''Niewidzialny Wszechświat''. Podczas seansu dowiedzieliśmy się, czym są ciemna materia i ciemna energia, których nie możemy dostrzec. Spojrzeliśmy na Drogę Mleczną ukazaną przy pomocy najnowszych danych astronomicznych. Z pewnością był to dzień pełen wrażeń! 

W piątek 19 kwietnia odbył się szkolny Dzień Literatury Obcojęzycznej, który był podsumowaniem projektu literaturoznawczego TALE (Towards Academia: Literary Explorations). Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładów wygłoszonych przez gości z Wydziału Anglistyki UAM (prof. Dagmara Drewniak, dr Urszula Kizelbach) oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (p. Małgorzata Gralińska, dr Joanna Krystyna Radosz, p. Sebastian Musielak). Mogliśmy także odwiedzić stoiska tematyczne studenckich kół naukowych oraz obejrzeć postery akademickie przygotowane w ramach projektu. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!

18 kwietnia klasy 1A i 3I uczestniczyły w wykładach na Wydziale Anglistyki w ramach PFNiS. Uczniowie wysłuchali trzech wykładów: 10 holenderskich obrazów, które musisz znać i krótka lekcja języka niderlandzkiego (mgr M. Kliks), Abraham Lincoln and the American Civil War (prof. J. Bremer), Komiksiary: Kobiety niezależne o amerykańskim komiksie i kobiety w amerykańskim komiksie niezależnym (dr M. Olsza).