14 maja  - egzaminy ustne

Odprawa dla członków Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych w gabinecie dyrektora odpowiednio o godz. 7:30 oraz 13:30

Data Dzień tygodnia Przedmiot Klasa Sala Czas rozpoczęcia egzaminów
14 maja czwartek język angielski 3C 106 8:00 i w/g harmonogramu
14 maja  czwartek język angielski 3F 107 8:00 i w/g harmonogramu
14 maja czwartek język niemiecki   108 14:00 i w/g harmonogramu
14 maja  czwartek język francuski   202 14:00 i w/g harmonogramu
14 maja czwartek język hiszpański   200 14:00 i w/g harmonogramu

 

15 maja 2015 r, piątek, pisemny egzamin z chemii poziom podstawowy i rozszerzony - zbiórka maturzystów przed halą sportową o godz. 8:00

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 7:45

Nauczyciele oddelegowani na egzamin do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

18 maja 2015 r, pisemny egzamin z języka francuskiego poziom rozszerzony - zbiórka maturzystów przed salą 200  o godz.13:15

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 13:00

Nauczyciele oddelegowani na egzamin z języka francuskiego na poziom podstawowy i poziom rozszerzony do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się odpowiednio na godzinę przed egzaminami.

11 maja 2015 r, poniedziałek, egzamin z fizyki poziom podstawowy i rozszerzony - zbiórka maturzystów przed halą sportową o godz. 8:00

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 7:45

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

12 maja 2015 r, wtorek, egzamin z języka niemieckiego poziom podstawowy - zbiórka maturzystów przed s. 200 o godz. 8:15

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 8:00

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

12 maja 2015 r, wtorek, egzamin z języka niemieckiego poziom rozszerzony - zbiórka maturzystów przed s. 200 o godz. 13:15

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 13:00

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

13 maja 2015 r, środa, egzamin z geografii poziom rozszerzony - zbiórka maturzystów przed aulą o godz. 8:15

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój dyrektora o godz. 8:00

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

 

7 maja 2015 r, czwartek, egzamin z języka polskiego poziom rozszerzony - zbiórka maturzystów przed halą sportową o godz. 8:00

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój nauczycielski o godz. 7:45

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

7 maja 2015 r, czwartek, egzamin z biologii poziom podstawowy i poziom rozszerzony - zbiórka maturzystów przed halą sportową o godz. 13:00

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój nauczycielski o godz. 12:45

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

8 maja 2015 r, piątek, egzamin z matematyki poziom rozszerzony - zbiórka maturzystów przed halą sportową o godz. 8:00

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój nauczycielski o godz. 7:45

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

8 maja 2015 r, piątek, egzamin z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony - zbiórka maturzystów przed halą sportową o godz. 13:00

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój nauczycielski o godz. 12:45

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

4 maja 2015 r, poniedziałek, egzamin z języka polskiego poziom podstawowy - zbiórka maturzystów przed halą sportową o godz. 7:45

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój nauczycielski o godz. 7:20

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

5 maja 2015 r, wtorek, egzamin z matematyki poziom podstawowy - zbiórka maturzystów przed halą sportową o godz. 7:45

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój nauczycielski o godz. 7:20

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

5 maja 2015 r, wtorek, egzamin z języka łacińskiego - zbiórka maturzystów przed biblioteką o godz. 13:30

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój nauczycielski o godz. 13:00

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

6 maja 2015 r, środa, egzamin z języka angielskiego poziom podstawowy - zbiórka maturzystów przed halą sportową o godz. 7:45

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój nauczycielski o godz. 7:15

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

6 maja 2015 r, środa, egzamin z języka angielskiego poziom rozszerzony i dwujęzyczny - zbiórka maturzystów przed halą sportową o godz. 13:00

Odprawa dla zespołu nadzorującego -  pokój nauczycielski o godz. 12:40

Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do Zespołu Szkół Urszulańskich winni stawić się na godzinę przed egzaminami.

25-27 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbył III etap Olimpiady Biologicznej.

Martyna Frątczak z klasy biologiczno-chemicznej 3C uzyskała tytuł laureata.

Tytuł finalisty zdobyła Danuta Śmigielska z klasy 3C.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.