Rada Pedagogiczna w sprawie nadzoru pedagogicznego odbędzie się 10 września (czwartek) o godz. 15.30

W czwartek 10 września 2015 r. odbędą się zebrania z Rodzicami według planu:

  • godzina 17:00 - spotkanie w auli Rodziców uczniów klas I - ych z dyrektorem szkoły;
  • godzina 18:10 - spotkanie Rodziców uczniów klas I, II i III - ich z wychowawcami we wskazanych salach lekcyjnych;
  • godzina 19:00 - spotkanie sprawozdawczo - wyborcze w auli Rodziców - wybranych przedstawicieli oddziałów I, II i III - ich.

Przydział sal na zebrania znajdziecie Państwo w holu głównym szkoły.

Kultura jest tym, przez co człowiek, jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem: bardziej „jest”.

Jan Paweł II, Przyszłość człowieka zależy od kultury.
Przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 roku w UNESCO

Wraz z nowym rokiem szkolnym pełnym wyzwań lekcyjnych, wieloma pomysłami na spędzanie czasu wolnego "pamiętajcie o kulturze" - wśród innych możliwości rozważcie te, które proponują Wam nauczyciele - poloniści w teatrach Poznania, Warszawy, Wrocławia; w kinach studyjnych - szczegóły w zakładce POZA LEKCJAMI - KINO, TEATR, na tablicach ogłoszeń (holl - parter) i u Profesorów - Polonistów

Koordynacja wyjść i wyjazdów - sala 112/prof.I. Okoń

Informujemy, że uczniowie będą mogli zakupić podręczniki szkolne podczas kiermaszu, który będzie odbywał się w szkole w dniach 2, 4, 7 i 9 września 2015 r., w godzinach od 10.30 do 14.30.

Równolegle z kiermaszem nowych podręczników, wzorem lat ubiegłych absolwenci szkoły będą również sprzedawać używane podręczniki szkolne.

Dnia 1 września 2015 r. (tj. we wtorek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 według planu:

 

  • godz. 9:00 - Msza Święta w kościele o.o. Franciszkanów
  • godz. 10:00 - uroczystość w auli szkolnej dla uczniów klas I - ych i przedstawicieli klas II i III
  • godz. 11:00 - spotkania organizacyjne z wychowawcami.

 

Za serdeczne przyjęcie w tym dniu pierwszoklasistów odpowiadają uczniowie klasy 2G pod opieką prof. Katarzyny Matuszak.