Rada Pedagogiczna organizująca rok szkolny 2015-2016 odbędzie się w poniedziałek, 31 VIII 2015 r. od godz. 9.00.

Przypominamy, że:

- pisemny egzamin maturalny z matematyki odbędzie się 25 VIII 2015 r. Początek egzaminu o godz. 9.00 w sali 107. Zbiórka zdających o godz. 8.00.

- ustny egzamin maturalny z języka angielskiego odbędzie się 25 VIII 2015 r. Początek egzaminu o godz. 9.00 w sali 106. Zbiórka zdających o godz. 8.00.

 

Egzaminy poprawkowe:

- z matematyki odbędą się 28 VIII 2015 r. Początek egzaminów o godz. 8.30 w sali 106.

- z języka polskiego odbędzie się 28 VIII 2015 r. Początek egzaminu o godz. 9.00 w sali 107.

Dnia 26 czerwca 2015 r. odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 według planu:

godz. 9:00 – Msza Św. w kościele o.o. Franciszkanów;

godz. 10:00 – uroczystość w auli;

godz. 11:00 – spotkania z wychowawcami i wręczenie świadectw.

Wydawanie świadectw dojrzałości i  aneksów  nastąpi 30 czerwca 2015 r. o godz. 10:00.

Absolwenci z poprzednich lat

sala  13 - nazwiska na litery od  A do K

sala 14 - nazwiska na litery od L do Z

Absolwenci tegoroczni

sala 16 - klasa 3A

sala 17 - klasa 3B

sala 1  - klasa 3C

sala 11 - klasa 3D

sala 5  - klasa 3E

sala 12 - klasa 3F

Uczeń klasy 2C Maciej Wachowiak brał udział  w XXX Olimpiadzie Ekologicznej przeprowadzonej w dniach 5 - 7 czerwca 2015 r. w Olsztynie i uzyskał tytuł finalisty.

Serdecznie gratulujemy Maciejowi sukcesu.